Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2014
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 23 Round of 64
  王子聰 WONG TSZ CHUNG
李嘉恒 LEE KA HANG
陳衍惺 CHAN HIN SING
呂衍麒 LUI HIN KI
1   12 10
2   8 11
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 45 Round of 32
  李沛霖 LI PUI LAM
林民熹 LAM MAN HEI LUIS
陳衍惺 CHAN HIN SING
呂衍麒 LUI HIN KI
1   11 8
2   11 6
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 60
  陳浚瑄 CHAN TSUN SUEN JULIAN
陳俊熹 CHAN TSUN HEI ANGUS
陳衍惺 CHAN HIN SING
呂衍麒 LUI HIN KI
1   2 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 130
  趙國偉 CHIU KWOK WAI
伍時源 NG PATRICK
陳衍惺 CHAN HIN SING
呂衍麒 LUI HIN KI
  棄權  
System Record 172 Round of 64
  陳衍惺 CHAN HIN SING
呂衍麒 LUI HIN KI
任健齡 YAM KIN LING
伍子軒 NG TSZ HIN
1   11 8
2   6 11
3   1 11
4   10 12
結果 1 3