Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 141
  張智強 CHEUNG CHI KEUNG
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
1   10 12
2   6 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 177 Round of 64
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
郭澤南 KOCK CHAK NAM
林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
1   6 11
2   11 8
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 195 Round of 32
  陳建珊 CHAN KIN SHAN
朱承忠 CHU SHING CHUNG
林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
1   4 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 204 Round of 16
  伍煒業 NG WAI YIP
麥子謙 MAK TZE HIM
林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
1   11 9
2   8 11
3   11 4
4   11 13
5   9 11
結果 2 3
System Record 209 Quarter Final
  林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
李浩賢 LEE HO YIN
梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS
    棄權
System Record 211 Semi Final
  朱曉宇 CHU HIU YU
張宇傑 CHEUNG YU KIT
林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
1   8 11
2   11 7
3   11 1
4   11 7
結果 3 1
System Record 212 Third Place
  鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
1   3 11
2   12 14
3   13 11
4   11 13
結果 1 3