Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 62
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
黃翰林 WONG HON LAM
陳錫泉 CHAN SHEK CHUEN
陸楚楓 LUK CHO FUNG
1   13 11
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 59
  余偉華 YU WAI WA, DENNIS
馮浩然 FUNG HO YIN SAMMY
陳錫泉 CHAN SHEK CHUEN
陸楚楓 LUK CHO FUNG
1   11 7
2   7 11
3   11 5
4   11 4
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 108
  陳錫泉 CHAN SHEK CHUEN
陸楚楓 LUK CHO FUNG
劉永濠 LAU WING HO
陳偉健 CHAN WAI KIN
1   4 11
2   11 3
3   11 6
4   7 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 161 Round of 64
  陳錫泉 CHAN SHEK CHUEN
陸楚楓 LUK CHO FUNG
賀方正 HO FOR CHIN
葉振家 YIP CHUN KA
1   13 11
2   6 11
3   5 11
4   7 11
結果 1 3