Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 14
  鄭穎仁 CHENG WING YAN
文樂萱 MAN LOK HUEN JANIS
蔡杏怡 CHOI HANG YI
許芷茵 HUI TSZ YAN
1   9 11
2   9 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 61 Round of 64
  許煒 HUI WAI PHOEBE
嚴浩晴 YENN HO CHING
蔡杏怡 CHOI HANG YI
許芷茵 HUI TSZ YAN
1   11 8
2   9 11
3   11 7
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 54
  蔡杏怡 CHOI HANG YI
許芷茵 HUI TSZ YAN
邱斯淇 YAU SZE KI
葉蔚藍 YIP WAI NAM
1   11 6
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 88 Round of 64
  蔡杏怡 CHOI HANG YI
許芷茵 HUI TSZ YAN
陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN
劉臻希 LAU ANGEL
1   7 11
2   6 11
3   13 11
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 17
  蔡杏怡 CHOI HANG YI
許芷茵 HUI TSZ YAN
文盈心 MAN YING SUM
鍾幸螢 CHOONG HANG YING
  棄權