Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 15
  吳僖桐 WU HEI TUNG
吳懿珈 NG EVELYN MEGAN
關怡嫺 KWAN YI HAN
黃月玲 WONG YUET LING GINA
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 20
  陳曉恩 CHAN HIU YAN
劉淽鎵 LAU TSZ KA
關怡嫺 KWAN YI HAN
黃月玲 WONG YUET LING GINA
1   15 13
2   11 7
3   12 14
4   7 11
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 25
  郭芷昕 KWOK TSZ YAN
葉紀欣 IP KEI YAN
關怡嫺 KWAN YI HAN
黃月玲 WONG YUET LING GINA
  棄權  
System Record 56 Round of 64
  關怡嫺 KWAN YI HAN
黃月玲 WONG YUET LING GINA
劉巧兒 LAU HAU YI
陳暉鏇 CHAN FAI SHUEN
1   8 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 7
  關怡嫺 KWAN YI HAN
黃月玲 WONG YUET LING GINA
李泳賢 LI WING YIN
譚可兒 TAM HO YI
  棄權