Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 47 -3
  施羿林 SHI YI LIN
彭子深 PANG TSZ SUM
簡偉謙 KAN WAI HIM
張詠謙 CHEUNG WING HIM
1   11 7
2   12 10
3   11 8
結果 3 0
System Record 48 -3
  夏易正 XIA YIZNG
孔軍凱 HUNG DARYL
簡偉謙 KAN WAI HIM
張詠謙 CHEUNG WING HIM
1   11 5
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 50 -3
  簡偉謙 KAN WAI HIM
張詠謙 CHEUNG WING HIM
簡澤源 KAN CHAK YUEN
劉天安 LIU TIN ON ANDREW
1   8 11
2   5 11
3   11 9
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 14
  莫國豪 MOK KWOK HO
莫雋諾 MOK CHUN NOK
簡偉謙 KAN WAI HIM
張詠謙 CHEUNG WING HIM
  棄權  
System Record 96
  郭敬文 KWOK KING MAN ANDY
徐俊明 TSUI CHUN MING
簡偉謙 KAN WAI HIM
張詠謙 CHEUNG WING HIM
1   5 11
2   9 11
3   11 7
4   11 6
5   11 9
結果 3 2