Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 89 -3
  葉定璋 IP TING CHEUNG
王志賢 WONG CHI YIN
李世翹 LI SAI KIU
何文昌 HO MAN CHEONG
1   11 4
2   11 9
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 55
  徐念明 CHUI LIM MING
何炳深 HO PING SUM
葉定璋 IP TING CHEUNG
王志賢 WONG CHI YIN
1   11 13
2   11 5
3   6 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 128
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
鄭栢晞 CHENG PAK HEI
葉定璋 IP TING CHEUNG
王志賢 WONG CHI YIN
  棄權  
System Record 172 Round of 64
  葉定璋 IP TING CHEUNG
王志賢 WONG CHI YIN
曾梓軒 TSANG TSZ HIN
袁俊華 YUEN CHUN WA
1   11 6
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 194 Round of 32
  葉定璋 IP TING CHEUNG
王志賢 WONG CHI YIN
余偉華 YU WAI WA, DENNIS
馮浩然 FUNG HO YIN SAMMY
1   11 5
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 205 Round of 16
  葉定璋 IP TING CHEUNG
王志賢 WONG CHI YIN
吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 54
  鄭康明 CHENG HONG MING
宋子泓 SUBIDO ZEN
葉定璋 IP TING CHEUNG
王志賢 WONG CHI YIN
    棄權