Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2015
項目:   Secondary Girls Double's 女子中學組雙打
System Record 4
  陳曉嵐 CHAN HIU LAAM
陳加翹 CHAN KA KIU
周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
1   7 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 16 Round of 32
  周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
黃寶詠 WONG PO WING
林海盈 LAM HOI YING
    棄權
System Record 29 Round of 16
  方焯琪 FONG CHEUK KI
林倩妏 LAM SIN MAN
周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
1   13 15
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 36 Quarter Final
  周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
文盈璋 MAN YING CHEUNG
黃曦樂 WONG HAYLEY
1   13 11
2   6 11
3   11 8
4   11 5
結果 3 1
System Record 39 Semi Final
  王詠彤 WONG WING TUNG
余欣蕎 YU YAN KIU
周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
1   10 12
2   11 13
3   9 11
結果 0 3
System Record 42 Final
  周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
林麗偉 LAM LAI WAI
陳倩欣 CHAN SIN YAN
1   11 6
2   3 11
3   10 12
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 8
  陳秀珠 CHAN SAU CHU
梁靜霞 LEUNG CHING HA
周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
1   11 6
2   11 7
3   6 11
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 35 Round of 64
  池樂怡 CHI LOK YI
胡家嘉 WU KA KA
周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
  棄權  
System Record 60 Round of 32
  楊賜嘉 YEUNG CHI KA
吳玫薈 NG MUI WUI
周懿晴 CHOW YI CHING
林凱婷 LAM HOI TING
1   11 7
2   11 4
3   7 11
4   11 7
結果 3 1