Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2013
項目:   University Girls Double's 女子大專組雙打
System Record 1 Round of 16
  霍佩瑩 FOK PUI YING
潘妙兒 POON MIU YEE
陳曉恩 CHAN HIU YAN
鍾焯然 CHUNG CHEUK YIN
1   11 5
2   10 12
3   9 11
4   11 6
5   11 7
結果 3 2
System Record 4 Quarter Final
  鄭穎珍 ZHENG YINGSHEN
陳穎楠 CHAN WING NAM
霍佩瑩 FOK PUI YING
潘妙兒 POON MIU YEE
  棄權  
System Record 7 Semi Final
  霍佩瑩 FOK PUI YING
潘妙兒 POON MIU YEE
陳俏言 CHAN CHIU YIN
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
1   7 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 8 Third Place
  張倩珩 CHEONG SIN HANG
姚瑤 YIU YIU
霍佩瑩 FOK PUI YING
潘妙兒 POON MIU YEE
1   11 7
2   4 11
3   11 6
4   2 11
5   11 8
結果 3 2