Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 4
  吳玫薈 NG MUI WUI
黃珮淇 WONG PUI KEI
梁航菲 LEUNG HONG FEI
鄭思言 CHENG SZE YIN
1   5 11
2   11 8
3   11 9
4   18 16
結果 3 1
System Record 61 Round of 64
  吳玫薈 NG MUI WUI
黃珮淇 WONG PUI KEI
司徒詠怡 SZE-TO WING YI
袁千童 YUAN CHIN TUNG
1   8 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 9
  林裕臻 LAM YU CHUN
羅心怡 LAW SUM YEE SAMMI
吳玫薈 NG MUI WUI
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   4 11
2   4 11
3   11 4
4   9 11
結果 1 3
System Record 55 Round of 64
  余佩螢 YU PUI YING
古思敏 KO SZE MAN
吳玫薈 NG MUI WUI
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   15 13
2   8 11
3   6 11
4   12 10
5   11 13
結果 2 3
System Record 84 Round of 32
  盧樂兒 LO LOK YEE
吳泳芯 NG WING SUM
吳玫薈 NG MUI WUI
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   11 5
2   11 5
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 8
  何玉晶 HO YUK CHING
林碧儀 LAM PIK YI
吳玫薈 NG MUI WUI
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   11 5
2   7 11
3   12 10
4   7 11
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2013
項目:   Girls U18 Double's 女子 U18 組雙打
System Record 3 Round of 32
  方怡 FONG E ELLIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
吳玫薈 NG MUI WUI
黃珮淇 WONG PUI KEI
  棄權  
System Record 18 Round of 16
  吳玫薈 NG MUI WUI
黃珮淇 WONG PUI KEI
孔千溦 HUNG DESIREE
羅沛原 LAW PUI YUEN
1   7 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3