Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 37
  謝樂天 TSE LOK TIN
陳子軒 CHAN TSZ HIN
蕭敬中 SIU KING CHUNG
何家俊 HO KA CHUN
1   8 11
2   11 9
3   3 11
4   12 10
5   7 11
結果 2 3
System Record 105
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
蕭敬中 SIU KING CHUNG
何家俊 HO KA CHUN
1   11 5
2   11 4
3   7 11
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 81 -3
  李翰文 LI HON MAN
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
蕭敬中 SIU KING CHUNG
何家俊 HO KA CHUN
1   11 7
2   10 12
3   13 11
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 3
  蕭敬中 SIU KING CHUNG
何家俊 HO KA CHUN
簡永東 KAN WING TUNG
司徒禮麒 SZETO LAI KEI
1   11 7
2   14 12
3   11 9
結果 3 0
System Record 65
  蕭敬中 SIU KING CHUNG
何家俊 HO KA CHUN
李銘澤 LEE MING CHAK
陳順南 CHAN SHUN NAM
1   11 8
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 127 Round of 64
  蔡伯韜 CHOY PETAL
冼雋謙 SIN CHUN HIM
蕭敬中 SIU KING CHUNG
何家俊 HO KA CHUN
1   7 11
2   7 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 158 Round of 32
  孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
李逸軒 LEE YAT HIN
蕭敬中 SIU KING CHUNG
何家俊 HO KA CHUN
1   11 1
2   11 7
3   11 4
結果 3 0