Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 52
  岑子顥 SHAM TSZ HO
李兆源 LEE SIU YUEN
蘇文毅 SO MAN NGAI
何文昌 HO MAN CHEONG
1   11 4
2   11 8
3   2 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 115
  岑子顥 SHAM TSZ HO
李兆源 LEE SIU YUEN
楊紹文 YEUNG SIU MAN SIMON
何永安 HO WING ON
1   11 6
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 152 Round of 64
  許鈺龍 HUI OSCAR
梁俊鋒 LEUNG CHUN FUNG
岑子顥 SHAM TSZ HO
李兆源 LEE SIU YUEN
1   9 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 171 Round of 32
  岑子顥 SHAM TSZ HO
李兆源 LEE SIU YUEN
譚璟豊 TAM KING FUNG
許志聰 HUI KYLE
1   11 7
2   5 11
3   10 12
4   11 6
5   11 8
結果 3 2
System Record 180 Round of 16
  鄧凱仁 TANG HOI YEN
阮浩軒 YUEN HO HIN
岑子顥 SHAM TSZ HO
李兆源 LEE SIU YUEN
1   11 4
2   11 6
3   13 11
結果 3 0