Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 86
  林如瀚 LAM YU HON
梁二仁 LEUNG YEE YAN
陳志偉 CHEN CHI WEI
崔湛全 CHUI CHAM CHUEN
1   11 3
2   13 11
3   13 11
結果 3 0
System Record 138 Round of 64
  林如瀚 LAM YU HON
梁二仁 LEUNG YEE YAN
李晉銘 LEE CHUN MING MARCAS
曾瀚賢 TSANG HON YIN
1   11 3
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 164 Round of 32
  林如瀚 LAM YU HON
梁二仁 LEUNG YEE YAN
關文德 KWAN MAN TAK
竇冠迪 DAU KOON DICK EDWARD
1   11 8
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 177 Round of 16
  林如瀚 LAM YU HON
梁二仁 LEUNG YEE YAN
鄧睿匡 TANG YUI HONG
鄭立橋 CHENG LAP KIU
1   4 11
2   11 7
3   11 9
4   10 12
5   11 6
結果 3 2
System Record 183 Quarter Final
  黃銘禧 WONG MING HEI
黃銘智 WONG MING CHI
林如瀚 LAM YU HON
梁二仁 LEUNG YEE YAN
1   12 10
2   12 10
3   13 11
結果 3 0