Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 76
  張士佳 CHEUNG SHI GAII SKY
朱曉宇 CHU HIU YU
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   11 8
2   11 8
3   5 11
4   10 12
5   10 12
結果 2 3
System Record 138 Round of 64
  何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   11 6
2   11 6
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 98
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
林逸晨 LAM YAT SEN
林逸曦 LAM YAT HEI
1   11 3
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 200
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
葉劻霖 YIP HONG LAM
呂鍵灝 LUI KIN HO
1   6 11
2   11 5
3   11 4
4   5 11
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 108
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
朱曉軒 CHU HIU HIN
廖定謙 LIU TING HIM
1   11 6
2   7 11
3   7 11
4   12 10
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 65
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
王祚潤 WONG CHO YUN
鄺瑞中 KWONG SUI CHUNG
1   8 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 19
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
李銘澤 LEE MING CHAK
陳順南 CHAN SHUN NAM
    棄權
System Record 106
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
蘇雄斌 SO HUNG PAN
邢港地 YING KONG TEI
1   11 7
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 163 Round of 64
  劉殷佑 LIU YIN YOU
范偉樂 FAN WAI LOK
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   7 11
2   11 9
3   5 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 192 Round of 32
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
趙國偉 CHIU KWOK WAI
伍時源 NG PATRICK
1   6 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 80
  曾梓軒 TSANG TSZ HIN
袁俊華 YUEN CHUN WA
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   8 11
2   10 12
3   6 11
結果 0 3
System Record 147
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
黃健惺 WONG KIN SING
鄧凱仁 TANG HOI YEN
1   3 11
2   11 13
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 76
  馬希樂 MA HEI LOK
馬希逸 MA HEI YAT
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   5 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 143
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
陳啟維 CHAN KAI WAI
    棄權
System Record 179 Round of 64
  徐鎮威 TSUI CHUN WAI
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   11 9
2   11 9
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 40
  馮彥鳴 FUNG YIN MING
曾梓峰 TSANG TSZ FUNG
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   6 11
2   14 16
3   3 11
結果 0 3
System Record 115
  鄺家輝 KWONG KA FAI
陳垂捷 CHAN SUI CHIT
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   11 5
2   11 7
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 37
  陳梓豪 CHAN TSZ HO
霍曉揚 FOK HIU YEUNG
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
1   5 11
2   11 9
3   8 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 100
  梁子賢 LEUNG TSZ YIN
蔡穎豪 TSOI WING HO
黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
  棄權  
System Record 145 Round of 64
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
麥家杰 MAK KA KIT
姚鎮軒 YIU CHUN HIN
1   7 11
2   11 9
3   8 11
4   11 7
5   4 11
結果 2 3