Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 102
  賴卓然 LAI CHEUK YIN
胡振康 WU CHUN HONG
黃俊彥 WONG CHUN YIN
陳進業 CHAN CHUN YIP
1   11 9
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 146 Round of 64
  賴卓然 LAI CHEUK YIN
胡振康 WU CHUN HONG
司徒文瀚 SZETO MAN HON
司徒文浩 SZETO MAN HO
1   11 2
2   11 5
3   12 10
結果 3 0
System Record 168 Round of 32
  賴卓然 LAI CHEUK YIN
胡振康 WU CHUN HONG
陳沛樂 CHAN PUI LOK
鄧啟恆 TANG KAI HANG
1   11 1
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 179 Round of 16
  賴卓然 LAI CHEUK YIN
胡振康 WU CHUN HONG
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   13 11
2   8 11
3   5 11
4   6 11
結果 1 3