Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 25
  曾湋皓 TSANG WEI HAO
何永康 HO WING HONG
李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 15
  馮廣照 FUNG KWONG CHIU
陳健嘉 CHAN KIN KA
李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
  棄權  
System Record 102
  李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
周俊延 CHOW CHUN YIN
何茗琛 HO MING SUM
1   13 11
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 161 Round of 64
  李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
李携曦 LI KWAI HEI
1   12 14
2   13 11
3   9 11
4   11 7
5   11 8
結果 3 2
System Record 190 Round of 32
  鄧國基 TANG KWOK KEI
李芃 LI PENG
李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
1   11 5
2   11 8
3   11 1
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 5
  溫澤朗 WAN CHAK LONG
曾浩賢 TSANG HO YIN
李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
  棄權 棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 5
  李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
余燡軒 YU YIK HIN
盧業威 LO YIP WAI WILLIAM
    棄權
System Record 67
  李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
朱漢鍵 CHU HON KIN
朱漢鍾 CHU HON CHUNG
    棄權
System Record 128 Round of 64
  鄭冬日 CHENG TUNG YAT
李樂斌 LI LOK PAN
李國威 LI KWOK WAI
李翰文 LI HON MAN
1   11 5
2   11 5
3   11 5
結果 3 0