Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 4
  鍾幸螢 CHOONG HANG YING
湯詠嵐 THOMPSON WING LAAM YOLANDA
李恆珮 LI HANG PUI
黎惠玲 LAI WAI LING
1   1 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 25 Round of 64
  李恆珮 LI HANG PUI
黎惠玲 LAI WAI LING
莊凱歌 CHONG HOI KWO
莊雅歌 CHONG NGA KWO
1   11 2
2   11 0
3   11 2
結果 3 0
System Record 50 Round of 32
  陳秀珠 CHAN SAU CHU
梁靜霞 LEUNG CHING HA
李恆珮 LI HANG PUI
黎惠玲 LAI WAI LING
1   4 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 63 Round of 16
  李恆珮 LI HANG PUI
黎惠玲 LAI WAI LING
鍾善穎 CHUNG SIN WING
詹嶼番 ZHAN YUFAN
1   14 12
2   3 11
3   5 11
4   6 11
結果 1 3