Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 5
  馮綠茵 FUNG LUK YAN
何麗莎 HO LIZA
黃家汶 WONG KA MAN
黃珮淇 WONG PUI KEI
  棄權  
System Record 29 Round of 64
  黃家汶 WONG KA MAN
黃珮淇 WONG PUI KEI
吳穎祺 NG WING KEI
陳雪瑩 CHAN SUET YING
    棄權
System Record 57 Round of 32
  方怡 FONG E ELLIE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
黃家汶 WONG KA MAN
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   11 4
2   11 1
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 24 Round of 64
  陳秀珠 CHAN SAU CHU
梁靜霞 LEUNG CHING HA
黃家汶 WONG KA MAN
黃珮淇 WONG PUI KEI
1   11 5
2   11 5
3   11 4
結果 3 0