Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 47 Round of 64
  黃諾謙 WONG LOK HIM MYRON
陳天雋 CHAN TIN CHUN
梁子賢 LEUNG TSZ YIN
楊逸韜 YEUNG YAT TO
1   4 11
2   11 3
3   11 13
4   11 7
5   11 7
結果 3 2
System Record 75 Round of 32
  黃諾謙 WONG LOK HIM MYRON
陳天雋 CHAN TIN CHUN
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
1   9 11
2   11 6
3   11 9
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 89 Round of 16
  黃諾謙 WONG LOK HIM MYRON
陳天雋 CHAN TIN CHUN
姚鎮軒 YIU CHUN HIN
姚展恒 YIU CHIN HANG
1   11 8
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 96 Quarter Final
  黃諾謙 WONG LOK HIM MYRON
陳天雋 CHAN TIN CHUN
李逸軒 LEE YAT HIN
鄧凱仁 TANG HOI YEN
1   2 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3