Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 62 Round of 64
  朱嘉明 CHU KA MING CHESTER
袁日朗 YUEN YAT LONG ENOCH
翁震星 YUNG CHUN SING
麥子謙 MAK TZE HIM
1   3 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 82 Round of 32
  盧映男 LOO YING NAM
盧映亨 LOO YING HANG
翁震星 YUNG CHUN SING
麥子謙 MAK TZE HIM
  棄權  
System Record 92 Round of 16
  賴卓然 LAI CHEUK YIN
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
翁震星 YUNG CHUN SING
麥子謙 MAK TZE HIM
1   10 12
2   11 7
3   6 11
4   14 12
5   7 11
結果 2 3
System Record 97 Quarter Final
  麥瀚升 MAK HON SING
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
翁震星 YUNG CHUN SING
麥子謙 MAK TZE HIM
1   11 4
2   9 11
3   9 11
4   11 8
5   11 7
結果 3 2