Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 19 Round of 64
  姚璐 YIU LO
劉鳳怡 LAU FUNG YI
吳穎祺 NG WING KEI
蔡麗姸 TSOI LAI IN
1   2 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 19 Round of 64
  林美琪 LAM MEI KI
劉姵希 LAU PUI HEI
姚璐 YIU LO
劉鳳怡 LAU FUNG YI
1   9 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 42 Round of 32
  姚璐 YIU LO
劉鳳怡 LAU FUNG YI
樊珮朗 FAN PUI LONG
黃迪雯 WONG DICK MAN
1   9 11
2   11 8
3   8 11
4   11 6
5   11 8
結果 3 2
System Record 53 Round of 16
  戴欣琳 TAI YAN LAM
陳韻彤 CHAN WAN TUNG WHARTON
姚璐 YIU LO
劉鳳怡 LAU FUNG YI
1   12 10
2   5 11
3   11 5
4   11 7
結果 3 1