Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

警察女隊 3 - 1 宏翱乒藝A
1

駱海茵
6 11 3

陳曉琳
9 11
11 7
9 11
3

陳雪瑩
15 13 1

劉斐
4 11
11 8
11 9
3

陳慧莊
11 13 2

周宛縈
6 11
12 10
11 8
11 5
3

陳雪瑩
11 7 0

陳曉琳
11 8
11 7
戴愷迪     林曦彤
劉鳳婷