Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

競研乒乓 3 - 2 宏翱乒藝E
3

莫浩雲
11 6 0

曹子浩
11 5
11 4
2

李潁林
11 8 3

李彥衡
9 11
11 9
6 11
5 11
1

辛康豪
5 11 3

何季興
11 5
11 13
9 11
3

莫浩雲
3 11 2

李彥衡
11 2
9 11
11 5
11 8
3

李潁林
9 11 1

曹子浩
11 8
11 7
11 8
蘇浩然     李駿傑
陳威廉     劉駿熙