Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

俊昇A 1 - 3 鋒恆國際A
1

鄧啟滔
3 11 3

麥凱峰
6 11
11 7
1 11
3

黎冠璋
11 8 2

湯文浩
7 11
7 11
11 9
11 9
0

姚曉原
6 11 3

嚴浩然
8 11
7 11
0

鄧啟滔
8 11 3

湯文浩
5 11
3 11
    劉栢偉