Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

鋒恆國際A 3 - 1 乒訓社D
3

嚴浩然
11 8 1

陸柏亨
9 11
11 6
11 9
3

湯文浩
11 7 0

李建逸
11 7
13 11
2

麥凱峰
11 7 3

利智恒
10 12
11 5
7 11
9 11
3

嚴浩然
10 12 1

李建逸
11 7
11 3
11 1
劉栢偉     鄭浩然