Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

警察B 2 - 3 乒匯體育E
2

徐浩天
4 11 3

張碧威
11 13
12 10
11 8
7 11
1

文少傑
7 11 3

陳昌宏
5 11
11 6
7 11
3

李銘澤
8 11 2

林健聰
11 9
11 13
14 12
11 5
3

文少傑
11 7 2

張碧威
12 10
13 15
4 11
11 9
2

徐浩天
5 11 3

陳昌宏
11 5
11 13
11 9
9 11
蔡孟麒     麥偉豪