Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

精薈A 3 - 2 領域C
3

李祖東
16 14 2

鄧浩揚
8 11
5 11
11 8
11 7
2

劉嘉熙
11 9 3

呂鍵灝
11 2
9 11
7 11
9 11
3

王昀希
8 11 1

吳爾謙
11 6
11 5
11 8
0

李祖東
6 11 3

呂鍵灝
2 11
7 11
3

劉嘉熙
7 11 2

鄧浩揚
11 13
11 6
11 5
11 6
商晉瑋     葉奕延
梁施盛