Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

域乒A 3 - 1 銀月
3

田宇皓
2 11 2

陳家麟
11 4
11 8
7 11
11 7
3

黃曉峰
11 7 1

黎康業
10 12
11 8
11 4
2

郭浩饒
7 11 3

陳文浩
11 7
14 16
11 8
7 11
3

黃曉峰
10 12 2

陳家麟
11 7
4 11
11 5
11 7