Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

香港乒乓網 2 - 3 振瑋動力
0

陳明禮
8 11 3

朱曉宇
3 11
9 11
2

陳浩樑
11 9 3

嚴文焯
4 11
15 13
7 11
3 11
3

蘇學龍
6 11 2

朱曉軒
6 11
12 10
11 9
11 8
3

陳明禮
5 11 2

嚴文焯
6 11
11 9
11 6
11 8
2

陳浩樑
6 11 3

朱曉宇
11 8
13 11
6 11
11 13
潘卓朗     李冠毅
萬啟山     吳維祺