Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

金輝 3 - 2 英華
1

鄧家駿
11 5 3

黃嘉浩
8 11
6 11
8 11
3

張宇傑
6 11 2

孔繁傑
11 6
8 11
14 12
12 10
3

梁俊豪
10 12 1

朱浩弘
11 1
11 7
11 6
1

張宇傑
8 11 3

黃嘉浩
12 10
3 11
9 11
3

鄧家駿
11 9 1

孔繁傑
11 7
11 13
11 9
陳潤恒     梁二仁