Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

邁步體育A 3 - 2 張記乒團B
2

田居易
9 11 3

施宇浚
5 11
11 7
11 7
4 11
3

許健聰
8 11 2

馮諾禮
13 11
11 5
4 11
13 11
1

盧毅澤
11 9 3

葉梓泓
11 13
10 12
7 11
3

許健聰
7 11 1

施宇浚
11 7
15 13
11 7
3

田居易
10 12 1

馮諾禮
11 6
12 10
14 12
詹英楠     梁家文