Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

翩翩男團B 3 - 1 乒之奧B
3

陳力恒
12 10 2

范家鏘
7 11
8 11
11 6
11 6
3

梁俊翹
9 11 1

陸順威
11 3
11 9
11 8
0

周名亮
2 11 3

容嘉耀
6 11
7 11
3

梁俊翹
12 10 0

范家鏘
11 6
11 6
林澄希     林秉源
梁斯浩