Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

好友乒團 3 - 2 柏萃A
1

劉志思
11 5 3

樊匡堯
5 11
12 14
8 11
3

胡細輝
13 11 2

魏兆澧
3 11
11 13
11 7
11 5
0

陳紹騰
9 11 3

袁學林
9 11
4 11
3

劉志思
13 11 1

魏兆澧
10 12
11 9
11 2
3

胡細輝
10 12 2

樊匡堯
10 12
11 7
11 4
11 8
錢德球     鄺煒樺
彭德熙