Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

勇敢乒團 3 - 1 雅健E
3

葉凱翹
11 9 0

呂穎琳
11 8
11 8
3

楊潁雪
11 9 1

李美柔
11 9
6 11
11 6
2

簡家順
12 10 3

張樂欣
9 11
5 11
11 5
7 11
3

葉凱翹
9 11 2

李美柔
11 8
11 9
11 13
11 9
李秀儀     周潁桐
鄧傲雲