Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hang Seng New Generation Competition 恒生新一代乒乓大比拼 2022
項目:  

System Record 1
  梁淳一 LEUNG SHUN YAT 張海駿 CHEUNG HOI CHUN
1   11 6
2   1 11
3   5 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 2
  張靖東 CHEUNG CHING TUNG 楊學謙 YEUNG MATHIS AYDEN
1   6 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 3
  曾顥哲 TSANG HO CHIT 譚博謙 TAM TIMOTHY POK HIM
1   11 7
2   11 6
3   11 2
結果 3 0
System Record 4
  潘煒陶 POON WAI TO 曾凡達 ZENG FANDA CLAY
1   11 1
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 5
  陳漁颺 CHEN YU YEUNG JOSHUA 龐力行 PONG LIK HANG
1   2 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 6
  吳栢耀 NG PAK YIU 楊梓喬 YEUNG TSZ KIU OAKLEY
1   4 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 7
  陳瑞祺 CHAN SUI KI 歐陽子天 AU-YEUNG TSZ TIN
1   11 9
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 8
  任烜熙 REN HUEN HEI 李皓朗 LEE HO LONG
1   11 4
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 9
  李澄原 LI CHENGYUAN 陳俊銘 CHAN ALEXIS CHUN MING
    棄權
System Record 10
  楊啟悠 YEUNG KAI YAU VICTOR 謝曦曈 TSE HAYTEN
1   10 12
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 11
  鄭瑋樂 CHENG WAI LOK 嚴淳鋒 YIM SHUN FUNG
    棄權
System Record 12
  林廣覺 LIN GUANG JUE 郭睿謙 KWOK YUI HIM
    棄權
System Record 13
  黎尉陞 LAI WAI SING 謝尚熹 TSE SHEUNG HEI
1   11 4
2   16 14
3   11 3
結果 3 0
System Record 14 Round of 64
  屈子力 WAT TRISTAN GEE LIK 朱益正 CHU YIK CHING
1   11 1
2   11 2
3   11 0
結果 3 0
System Record 15 Round of 64
  高梓洋 KO TSZ YEUNG 周遨軒 CHOW AO HIN
1   11 6
2   4 11
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 16 Round of 64
  陳樂軒 CHAN LOK HIN AIDEN 張海駿 CHEUNG HOI CHUN
  棄權  
System Record 17 Round of 64
  羅文杉 LO JAMES MAN CHEN 何永揚 HO WING YEUNG
1   11 8
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 18 Round of 64
  張躋桐 ZHANG EDWARD 劉晉宏 LAU CHUN WANG
1   11 9
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 19 Round of 64
  楊學謙 YEUNG MATHIS AYDEN 羅文江 LO JOSEPH MAN GONG
1   6 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 20 Round of 64
  林閱明 LIN YUE MING 曾顥哲 TSANG HO CHIT
  棄權  
System Record 21 Round of 64
  朱俊羲 CHU CHUN HEI 方子睿 FONG ALSON
1   6 11
2   11 9
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 22 Round of 64
  趙子翟 ZHAO ZIDI 李子恒 LEE CHI HENG ELLIOT
1   11 6
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 23 Round of 64
  潘煒陶 POON WAI TO 林樂懃 LAM ETHAN LOK KAN
    棄權
System Record 24 Round of 64
  黃宥燊 WONG YAU SAN JAMES 龐力行 PONG LIK HANG
1   0 11
2   7 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 25 Round of 64
  沈政謙 SHUM CHING HIM 楊靖德 YEUNG CHING TAK, ELVIS
1   11 1
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 26 Round of 64
  張喜業 CHEUNG HEI YIP HAYDEN 王晗佑 WANG CHARLES HANYOU
1   2 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 27 Round of 64
  楊梓喬 YEUNG TSZ KIU OAKLEY 李宗羲 LI CHUNG-HEI
1   11 5
2   11 0
3   11 2
結果 3 0
System Record 28 Round of 64
  李逸曦 LEE YAT HEI AUSTON 李浚灝 LEE ANSON TSUN HO
1   2 11
2   13 15
3   4 11
結果 0 3
System Record 29 Round of 64
  呂仲翹 LUI CHUNG KIU 王卓諾 WONG CHEUK NOK MAX
  棄權  
System Record 30 Round of 64
  胡頌庭 WU CHUNG TING LOUIS 張銘澤 ZHANG MING CHAK
1   11 0
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 31 Round of 64
  陳瑞祺 CHAN SUI KI 蔡熙堯 CHOY HEI YIU ARTHUR
1   9 11
2   11 4
3   12 10
4   11 2
結果 3 1
System Record 32 Round of 64
  孫朗日 SUEN LONG YAT BACCHUS 任烜熙 REN HUEN HEI
1   7 11
2   3 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 33 Round of 64
  安聲鎧 ON SING HOI 龔日亨 KUNG YAT HANG
1   10 12
2   5 11
3   15 13
4   4 11
結果 1 3
System Record 34 Round of 64
  梁晉 LEUNG JUN ANDERS 蘇俊熹 SO CHUN HEI
    棄權
System Record 35 Round of 64
  李澄原 LI CHENGYUAN 何睿峻 HO YUI CHUN TRAVIS
1   2 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 36 Round of 64
  殷啟傑 YAN KAI KIT 謝曦曈 TSE HAYTEN
1   11 2
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 37 Round of 64
  董永獻 TUNG WING HIN HENRY 方心莊 FONG SUM CHONG
1   5 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 38 Round of 64
  翁柏軒 YUNG PAK HIN 李泓曆 LEE WANG LIK
1   11 2
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 39 Round of 64
  鄭瑋樂 CHENG WAI LOK 陳映霖 CHAN YING LAM
    棄權
System Record 40 Round of 64
  方睿明 FONG YUI MING 林廣覺 LIN GUANG JUE
1   5 11
2   12 10
3   4 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 41 Round of 64
  曾康明 TSANG HONG MING 羅培燊 LAW PUI SAN
1   11 2
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 42 Round of 64
  張灝暘 CHEUNG HO YEUNG 陳冠孚 CHAN KWUN FU
1   1 11
2   1 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 43 Round of 64
  黎尉陞 LAI WAI SING 單柏曦 SHIN PAK HEI ELIJAH
1   11 3
2   11 6
3   5 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 44 Round of 64
  劉瑋迅 LAU WAI SHUN VINCENT 馮治莛 FUNG CHI TING
1   11 2
2   11 0
3   11 2
結果 3 0
System Record 45 Round of 64
  梁睿臻 LEUNG YUI CHUN 陳有信 CHAN YAU SHUN
1   11 9
2   14 12
3   10 12
4   11 7
結果 3 1
System Record 46 Round of 32
  屈子力 WAT TRISTAN GEE LIK 高梓洋 KO TSZ YEUNG
1   11 4
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 47 Round of 32
  張海駿 CHEUNG HOI CHUN 羅文杉 LO JAMES MAN CHEN
1   11 3
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 48 Round of 32
  張躋桐 ZHANG EDWARD 羅文江 LO JOSEPH MAN GONG
1   1 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 49 Round of 32
  曾顥哲 TSANG HO CHIT 方子睿 FONG ALSON
1   11 7
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 50 Round of 32
  趙子翟 ZHAO ZIDI 潘煒陶 POON WAI TO
1   7 11
2   5 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 51 Round of 32
  龐力行 PONG LIK HANG 沈政謙 SHUM CHING HIM
1   11 2
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 52 Round of 32
  王晗佑 WANG CHARLES HANYOU 楊梓喬 YEUNG TSZ KIU OAKLEY
1   11 8
2   9 11
3   11 2
4   11 7
結果 3 1
System Record 53 Round of 32
  李浚灝 LEE ANSON TSUN HO 王卓諾 WONG CHEUK NOK MAX
1   11 1
2   11 1
3   11 3
結果 3 0
System Record 54 Round of 32
  胡頌庭 WU CHUNG TING LOUIS 陳瑞祺 CHAN SUI KI
1   11 0
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 55 Round of 32
  任烜熙 REN HUEN HEI 龔日亨 KUNG YAT HANG
1   11 7
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 56 Round of 32
  梁晉 LEUNG JUN ANDERS 何睿峻 HO YUI CHUN TRAVIS
1   11 7
2   3 11
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 57 Round of 32
  殷啟傑 YAN KAI KIT 方心莊 FONG SUM CHONG
1   11 5
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 58 Round of 32
  翁柏軒 YUNG PAK HIN 鄭瑋樂 CHENG WAI LOK
1   11 0
2   11 3
3   11 0
結果 3 0
System Record 59 Round of 32
  林廣覺 LIN GUANG JUE 曾康明 TSANG HONG MING
1   4 11
2   9 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 60 Round of 32
  陳冠孚 CHAN KWUN FU 黎尉陞 LAI WAI SING
1   6 11
2   11 5
3   10 12
4   6 11
結果 1 3
System Record 61 Round of 32
  劉瑋迅 LAU WAI SHUN VINCENT 梁睿臻 LEUNG YUI CHUN
1   11 2
2   11 9
3   10 12
4   11 4
結果 3 1
System Record 62 Round of 16
  屈子力 WAT TRISTAN GEE LIK 張海駿 CHEUNG HOI CHUN
1   8 11
2   11 8
3   11 5
4   6 11
5   13 15
結果 2 3
System Record 63 Round of 16
  羅文江 LO JOSEPH MAN GONG 曾顥哲 TSANG HO CHIT
1   11 5
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 64 Round of 16
  潘煒陶 POON WAI TO 龐力行 PONG LIK HANG
1   6 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 65 Round of 16
  王晗佑 WANG CHARLES HANYOU 李浚灝 LEE ANSON TSUN HO
1   7 11
2   4 11
3   11 9
4   11 7
5   10 12
結果 2 3
System Record 66 Round of 16
  胡頌庭 WU CHUNG TING LOUIS 任烜熙 REN HUEN HEI
1   11 8
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 67 Round of 16
  梁晉 LEUNG JUN ANDERS 殷啟傑 YAN KAI KIT
1   6 11
2   11 8
3   10 12
4   6 11
結果 1 3
System Record 68 Round of 16
  翁柏軒 YUNG PAK HIN 曾康明 TSANG HONG MING
1   11 8
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 69 Round of 16
  黎尉陞 LAI WAI SING 劉瑋迅 LAU WAI SHUN VINCENT
1   8 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 70 Quarter Final
  張海駿 CHEUNG HOI CHUN 羅文江 LO JOSEPH MAN GONG
1   7 11
2   12 10
3   8 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 71 Quarter Final
  龐力行 PONG LIK HANG 李浚灝 LEE ANSON TSUN HO
1   15 13
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 72 Quarter Final
  胡頌庭 WU CHUNG TING LOUIS 殷啟傑 YAN KAI KIT
1   4 11
2   11 2
3   11 4
4   11 6
結果 3 1
System Record 73 Quarter Final
  翁柏軒 YUNG PAK HIN 劉瑋迅 LAU WAI SHUN VINCENT
1   11 7
2   8 11
3   6 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 74 Third Place
  羅文江 LO JOSEPH MAN GONG 龐力行 PONG LIK HANG
1   3 11
2   11 9
3   8 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 75 Third Place
  胡頌庭 WU CHUNG TING LOUIS 劉瑋迅 LAU WAI SHUN VINCENT
1   11 7
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 76 Final
  龐力行 PONG LIK HANG 胡頌庭 WU CHUNG TING LOUIS
1   4 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3