Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hang Seng New Generation Competition 恒生新一代乒乓大比拼 2018
項目:  

System Record 1
  鄧欣翹 TANG YAN KIU 朱茵彤 CHU YAN TUNG
1   11 3
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 2
  李溢桐 LI SABRINA 李宜臻 LI YI CHUN
1   11 7
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 3
  蔡淳希 CHOY SHUN HEI GRACE 羅雋嘉 LO CHUN KA
1   11 3
2   3 11
3   11 13
4   2 11
結果 1 3
System Record 4
  梁曉嵐 LEUNG HIU LAAM 唐曉嵐 TONG HIU LAAM
1   8 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 5
  廖幸儀 LIAO HANG YEE 陳逸彤 CHAN YAT TUNG
1   7 11
2   3 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 6
  陳巧芝 CHAN HAU CHI 崔皓兒 CHUI CHLOE
1   11 9
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 7
  邵心懿 CHIU CHLOE 勞子悠 LO TSZ YAU
1   11 6
2   12 10
3   11 3
結果 3 0
System Record 8
  胡致筠 WOO CHI KWAN 李芊慧 LEE CHIN WAI
1   5 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 10
  黃煒桐 WONG WAI TONG 周潁桐 CHAU WING TUNG
1   6 11
2   11 7
3   10 12
4   11 9
5   5 11
結果 2 3
System Record 11
  陳婧如 CHAN CHING YU 鄧羨琦 DENG SIN KI KATE
  棄權  
System Record 12
  招穎童 CHIU WING TUNG JAYME 唐雋恩 TONG CHUN YAN
1   9 11
2   11 3
3   12 10
4   12 10
結果 3 1
System Record 13 Round of 64
  利彥兒 LEE YIN YEE 應瑋琪 YING WAI KI
1   11 2
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 14 Round of 64
  洪舜妍 HUNG SHUN YIN 戴卓穎 TAI CHEUK WING
    棄權
System Record 15 Round of 64
  鄧詠心 TANG WING SUM 鄧欣翹 TANG YAN KIU
1   5 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 16 Round of 64
  王晞彤 WONG HEI TUNG HEIDI 何芷忻 HO TSZ YAN
1   5 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 17 Round of 64
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE 程子琳 CHING TSZ LAM
1   12 10
2   11 6
3   10 12
4   7 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 18 Round of 64
  李溢桐 LI SABRINA 馮韻熹 FUNG WAN HEI
1   13 15
2   10 12
3   11 4
4   12 10
5   12 10
結果 3 2
System Record 19 Round of 64
  袁芊穎 YUEN CHERRY 羅雋嘉 LO CHUN KA
1   13 11
2   12 10
3   11 9
結果 3 0
System Record 20 Round of 64
  李湘喬 LI SHEUNG KIU JAYME 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   2 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 21 Round of 64
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 金若楠 KAM YEUK NAM
1   11 4
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 22 Round of 64
  唐曉嵐 TONG HIU LAAM 黃祉睿 WONG TSZ YUI
1   1 11
2   2 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 23 Round of 64
  莊凱琳 CHONG HOI LAM 陳逸彤 CHAN YAT TUNG
1   15 13
2   7 11
3   11 3
4   7 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 24 Round of 64
  葉康喬 IP HONG KIU 龔敏琪 GONG MAN KI
1   2 11
2   0 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 25 Round of 64
  利凱琳 LEE HOI LAM 許芝桐 HUI CHI TUNG
1   11 5
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 26 Round of 64
  陳巧芝 CHAN HAU CHI 吳愷恩 NG HOI YAN
1   8 11
2   12 10
3   11 7
4   12 10
結果 3 1
System Record 27 Round of 64
  李子晴 LEE TSZ CHING 黃苡澄 WONG YEE CHING
  棄權  
System Record 28 Round of 64
  楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL 曾梓桐 TSANG TSZ TUNG
1   10 12
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 29 Round of 64
  王千嘉 WANG CHIN KA 梁芊蕾 LEUNG CHIN LUI
1   11 0
2   11 2
3   11 2
結果 3 0
System Record 30 Round of 64
  楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG 陳樂潼 CHAN LOK TUNG
    棄權
System Record 31 Round of 64
  呂卓怡 LUI CHEUK YEE 邵心懿 CHIU CHLOE
1   9 11
2   11 7
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 32 Round of 64
  袁汶希 YUEN MAN HEI 梁若羚 LEUNG YEUK LING NESSA
1   11 9
2   8 11
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 33 Round of 64
  林百加 LIN BAIJIA 劉蔓言 LAU MAN YIN
1   7 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3
System Record 34 Round of 64
  李芊慧 LEE CHIN WAI 趙珈慧 CHIU KA WAI
1   11 6
2   11 2
3   11 7
結果 3 0
System Record 35 Round of 64
  虞凱喬 YU LUNA 鄭采瀅 CHENG VALERIE TSOI YING
1   11 2
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 36 Round of 64
  莊紫晴 CHONG TSZ CHING 彭正心 PANG CHING SUM
1   1 11
2   4 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 37 Round of 64
  李皓晴 LEE HO CHING 張欣蕎 CHEUNG YAN KIU YUKI
1   11 6
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 38 Round of 64
  周潁桐 CHAU WING TUNG 吳樂霖 NG LOK LAM ALLISON
1   11 6
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 39 Round of 64
  盧紫昕 LOO TSZ YAN 鄧羨琦 DENG SIN KI KATE
1   11 4
2   10 12
3   11 5
4   11 4
結果 3 1
System Record 40 Round of 64
  黃苡溱 WONG YEE CHUN 鍾亦銘 CHUNG YI MING
1   9 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 41 Round of 64
  潘欣盈 POON YAN YING VALERIE 陳逸晴 CHAN YAT CHING
1   11 3
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 42 Round of 64
  招穎童 CHIU WING TUNG JAYME 張晞晴 CHEUNG HEI CHING
1   11 9
2   8 11
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 43 Round of 64
  馮晞琳 FUNG HEI LAM 林永臻 LAM WING CHUN VIRGINIA
1   5 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 44 Round of 64
  李倚潁 LEE YEE WING 何倩桐 HO SIN TUNG VICKY
1   6 11
2   11 8
3   11 5
4   11 5
結果 3 1
System Record 45 Round of 32
  利彥兒 LEE YIN YEE 洪舜妍 HUNG SHUN YIN
1   11 8
2   6 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 46 Round of 32
  鄧欣翹 TANG YAN KIU 何芷忻 HO TSZ YAN
1   4 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 47 Round of 32
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE 李溢桐 LI SABRINA
1   11 6
2   11 9
3   11 3
結果 3 0
System Record 48 Round of 32
  袁芊穎 YUEN CHERRY 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   2 11
2   7 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 49 Round of 32
  胡洛懿 WOO LOK YI KACEY 黃祉睿 WONG TSZ YUI
1   3 11
2   11 7
3   11 9
4   10 12
5   4 11
結果 2 3
System Record 50 Round of 32
  莊凱琳 CHONG HOI LAM 龔敏琪 GONG MAN KI
1   11 13
2   2 11
3   11 7
4   3 11
結果 1 3
System Record 51 Round of 32
  利凱琳 LEE HOI LAM 陳巧芝 CHAN HAU CHI
1   11 4
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 52 Round of 32
  黃苡澄 WONG YEE CHING 曾梓桐 TSANG TSZ TUNG
1   7 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 53 Round of 32
  王千嘉 WANG CHIN KA 楊雅樂 YEUNG CHLOE WONG
1   11 2
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 54 Round of 32
  邵心懿 CHIU CHLOE 梁若羚 LEUNG YEUK LING NESSA
1   3 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 55 Round of 32
  劉蔓言 LAU MAN YIN 李芊慧 LEE CHIN WAI
1   13 11
2   10 12
3   11 4
4   11 8
結果 3 1
System Record 56 Round of 32
  虞凱喬 YU LUNA 彭正心 PANG CHING SUM
1   2 11
2   2 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 57 Round of 32
  李皓晴 LEE HO CHING 周潁桐 CHAU WING TUNG
1   11 8
2   11 7
3   13 11
結果 3 0
System Record 58 Round of 32
  盧紫昕 LOO TSZ YAN 鍾亦銘 CHUNG YI MING
1   11 9
2   14 12
3   11 5
結果 3 0
System Record 59 Round of 32
  潘欣盈 POON YAN YING VALERIE 張晞晴 CHEUNG HEI CHING
1   8 11
2   11 3
3   11 9
4   8 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 60 Round of 32
  林永臻 LAM WING CHUN VIRGINIA 李倚潁 LEE YEE WING
1   8 11
2   5 11
3   12 10
4   2 11
結果 1 3
System Record 61 Round of 16
  利彥兒 LEE YIN YEE 何芷忻 HO TSZ YAN
1   11 6
2   4 11
3   10 12
4   11 6
5   4 11
結果 2 3
System Record 62 Round of 16
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   3 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 63 Round of 16
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 龔敏琪 GONG MAN KI
1   11 6
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 64 Round of 16
  利凱琳 LEE HOI LAM 曾梓桐 TSANG TSZ TUNG
1   5 11
2   11 13
3   5 11
結果 0 3
System Record 65 Round of 16
  王千嘉 WANG CHIN KA 梁若羚 LEUNG YEUK LING NESSA
1   5 11
2   11 5
3   9 11
4   11 9
5   11 7
結果 3 2
System Record 66 Round of 16
  劉蔓言 LAU MAN YIN 彭正心 PANG CHING SUM
1   6 11
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 67 Round of 16
  李皓晴 LEE HO CHING 盧紫昕 LOO TSZ YAN
1   12 10
2   7 11
3   11 5
4   7 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 68 Round of 16
  潘欣盈 POON YAN YING VALERIE 李倚潁 LEE YEE WING
1   4 11
2   10 12
3   0 11
結果 0 3
System Record 69 Quarter Final
  何芷忻 HO TSZ YAN 張慧怡 CHEUNG WAI YI
1   11 8
2   7 11
3   11 9
4   5 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 70 Quarter Final
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 曾梓桐 TSANG TSZ TUNG
1   15 13
2   11 9
3   7 11
4   10 12
5   12 10
結果 3 2
System Record 71 Quarter Final
  王千嘉 WANG CHIN KA 彭正心 PANG CHING SUM
1   7 11
2   11 8
3   11 6
4   16 18
5   11 9
結果 3 2
System Record 72 Quarter Final
  李皓晴 LEE HO CHING 李倚潁 LEE YEE WING
1   8 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 73 Semi Final
  張慧怡 CHEUNG WAI YI 黃祉睿 WONG TSZ YUI
1   10 12
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 74 Semi Final
  王千嘉 WANG CHIN KA 李倚潁 LEE YEE WING
1   11 8
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 75 Final
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 王千嘉 WANG CHIN KA
1   11 5
2   9 11
3   7 11
4   11 7
5   8 11
結果 2 3