Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hang Seng New Generation Competition 恒生新一代乒乓大比拼 2018
項目:  

System Record 1
  蘇信瑋 SO SHUN WAI ANDREW 吳諾曦 NG NOK HEI MATTHEW
    棄權
System Record 2
  陳家興 CHAN KA HING 周朗皓 CHOW CLAYTON
    棄權
System Record 3
  施頌朗 SZE JON LONG JAYDEN 黃卓霆 WONG CHEUK TING
1   2 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 4
  陳澤瑀 CHAN CHAK YU JAYDEN 潘奕匡 POON YIK HONG
1   4 11
2   11 6
3   11 13
4   9 11
結果 1 3
System Record 5
  陳梓俊 CHEN TSZ CHUN 曾皓楠 TSANG HO NAM CARSON
1   11 4
2   11 0
3   11 1
結果 3 0
System Record 6
  陽葰熹 YANG CHUN HEI STANLEY 黎偉言 LAI WAI YIN
1   6 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 7
  龍家熙 LONG KA HEI 蔡立言 TSOI LAP YIN ISAAC
1   11 9
2   8 11
3   10 12
4   4 11
結果 1 3
System Record 8
  黃厚仁 WONG HAU YAN 陳晉浩 CHAN CHUN HO
1   5 11
2   9 11
3   11 7
4   12 10
5   6 11
結果 2 3
System Record 9
  宋恩澤 SONG ERIC 廖卓朗 LIU CHEUK LONG
1   5 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 10
  鍾目林 CHUNG MUK LAM 姚皓正 YIU HO CHING BRENDAN
1   3 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 11
  楊駿煜 YEUNG CHUN YUK 陳朗燊 CHAN LONG SAN SANDUS
1   9 11
2   7 11
3   11 8
4   11 7
5   11 4
結果 3 2
System Record 12
  麥栩進 MAI HUI CHUN 莊浩鈱 CHONG HO MAN
1   11 9
2   11 3
3   11 1
結果 3 0
System Record 13
  藍日揚 LAM SUN YEUNG 林浩勤 LAM HO KAN CUPID
    棄權
System Record 14
  范峻銘 FAN JUN MING DOMINIC 李瀚林 LEE HON LAM
1   2 11
2   11 6
3   5 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 15
  黃樂恒 WONG LAURENT LOK HANG 陳逸朗 CHEN YAT LONG
    棄權
System Record 16
  黃泓晞 WONG WANG HEI 陸俊僑 LOK CHUN KIU
1   9 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 17
  劉燁樺 LAU IP WAH 林逸哲 LAM YAT CHIT
1   3 11
2   10 12
3   3 11
結果 0 3
System Record 18
  梁景堯 LEUNG KING YIU 陳思言 CHAN NATHANIEL
1   9 11
2   11 4
3   11 13
4   11 9
5   11 6
結果 3 2
System Record 19
  鄭一言 CHENG YAT YIN 鄧卓灝 TANG CHEUK HO
1   11 2
2   11 1
3   11 1
結果 3 0
System Record 20
  陳亮儒 CHAN LEONG YU 謝禮謙 TSE LAI HIM MARCUS
1   8 11
2   9 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 21
  鍾皓然 CHUNG HO YIN 蘇信瑋 SO SHUN WAI ANDREW
1   8 11
2   7 11
3   11 7
4   8 11
結果 1 3
System Record 22
  蔡君禧 CHOI HAROLD 連康正 LIN HONG CHING KYLE
  棄權  
System Record 23
  羅梓峰 LOR TSZ FUNG JEFFERY 任兆恩 YAM SIU YAN
1   12 10
2   5 11
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 24
  陳家興 CHAN KA HING 張家康 CHEUNG KA HONG
1   11 3
2   11 1
3   11 2
結果 3 0
System Record 25
  伍梓瑜 NG TSZ YUE 梁亦熙 LEUNG YIK HEI
1   3 11
2   2 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 26
  陳逸謙 CHAN YAT HIM 劉浩森 LAU HO SUM
1   11 6
2   6 11
3   11 2
4   11 9
結果 3 1
System Record 27
  肖昱辰 XIAO YUK SEN 劉峻熙 LAU TSUN HEI
  棄權  
System Record 28
  林尚文 LIN SHANG WEN 陳衍樂 CHAN HIN LOK
1   11 1
2   11 1
3   11 1
結果 3 0
System Record 29
  鄭弦希 CHENG YIN HEI LEWIS 黃卓霆 WONG CHEUK TING
1   1 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 30
  鄺宣澤 KWONG SUEN CHAK 劉卓衡 LAU CHEUK HANG BRIAN
1   11 3
2   11 0
3   11 2
結果 3 0
System Record 31
  吳松熹 NG CHUNG HEI 杜梓鋒 TO CHI FUNG
1   11 5
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 32
  潘奕匡 POON YIK HONG 范曉揚 FAN HIU YEUNG CURTIS
1   3 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 33
  王鉦皓 WONG ZHENG HAO 張雋一 CHEUNG CHUN YAT
1   11 7
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 34
  張承志 ZHANG CHENG ZHI DIEGO 金恆樂 KAM HANG LOK
1   10 12
2   11 4
3   9 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 35
  李宏澤 LI WANG CHAK 黃梓林 WONG TSZ LAM
1   11 2
2   11 0
3   11 0
結果 3 0
System Record 36
  呂顯穎 LUI HIN WING 陶俊熙 TOO CHUN HEI
1   11 4
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 37
  余浚淇 YU CHUN KI 陳梓俊 CHEN TSZ CHUN
1   8 11
2   12 10
3   11 6
4   11 5
結果 3 1
System Record 38
  黃鈞彥 WONG KWAN YIN 蔡卓賢 TSOI CHEUK YIN
1   6 11
2   11 8
3   7 11
4   11 8
5   8 11
結果 2 3
System Record 39
  羅晫桐 LAW CHEUK TUNG 梁祟曜 LEUNG SUNG YIU KADEN
1   11 3
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 40
  黎偉言 LAI WAI YIN 林逸曦 LAM YAT HEI
1   11 5
2   11 9
3   14 12
結果 3 0
System Record 41
  歐陽栩樂 AU YEUNG HUI LOK ERNEST 蔡立言 TSOI LAP YIN ISAAC
1   11 6
2   11 1
3   11 5
結果 3 0
System Record 42
  陳昱臻 CHAN YUK CHUN 潘逸暉 POON YAT FAI TRIUM
    棄權
System Record 43
  李國熙 LEE KWOK HEY 關博 KWAN BOB
1   8 11
2   3 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 44
  林逸晨 LAM YAT SEN 盧學勤 LO OGDEN
1   11 6
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 45
  黃逸政 WONG YAT JING CASPAR 陳晉浩 CHAN CHUN HO
1   11 8
2   5 11
3   11 13
4   8 11
結果 1 3
System Record 46
  羅子涵 LUO TSZ HAM RONAN 周塏燊 CHOW HOI SUN HAYSON
1   11 13
2   11 7
3   11 5
4   4 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 47
  葉卓昀 IP CHEUK WAN 錢俊堯 QIAN JUNYAO
1   3 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 48
  廖卓朗 LIU CHEUK LONG 楊啟迪 YEUNG CHRIS KENDRICK
1   11 4
2   11 6
3   10 12
4   11 4
結果 3 1
System Record 49
  廖浩翔 LIU HO CHEUNG 何瑋鎰 HO WAI YAT
1   11 2
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 50
  范致遠 FAN JEREMY 蔡正言 TSOI CHING YIN BRENDAN
1   4 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 51
  林家鋒 LAM KA FUNG JONAS 胡棨舜 WOO KAI SHUN
  棄權  
System Record 52
  李天藍 LEE TIN NAM 林洪德 LAM HONG TAK
    棄權
System Record 53
  李元亨 LI YUEN HANG 姚皓正 YIU HO CHING BRENDAN
1   4 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 54
  郭廷森 KWOK WILLIAM 吳逸峻 NG YAT TSUN
1   3 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 55
  鄭聲 CHENG SING JAVIS 張柏翹 CHEUNG PAK KIU JASPER
1   11 2
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 56
  楊駿煜 YEUNG CHUN YUK 蔡尚衡 CHOY SHEUNG HENG
1   3 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 57
  薛諾天 SIT NOK TIN 卓旨安 CHEUK TSZ ON ERNEST
1   11 0
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 58
  張昇朗 CHEUNG SING LONG 馮梓佑 FUNG MARCUS
1   11 2
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 59
  呂顯揚 LUI HIN YEUNG 韓東澤 HON TUNG TZAR
1   11 2
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 60
  麥栩進 MAI HUI CHUN 梁凱傑 LEUNG HOI KIT
1   11 1
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 61
  陳禧 CHAN JARED HEI 藍日揚 LAM SUN YEUNG
1   11 5
2   13 11
3   6 11
4   2 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 62
  李俊凱 LI JUN KAI 陳仲康 CHAN CHUNG HONG
1   9 11
2   11 6
3   14 12
4   11 7
結果 3 1
System Record 63
  湯雲淞 TANG YUN SONG 張家希 CHEUNG KA HEI
1   7 11
2   11 8
3   6 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 64
  李瀚林 LEE HON LAM 蘇展樂 SO CHIN LOK
1   13 11
2   9 11
3   11 6
4   11 4
結果 3 1
System Record 65
  黃啟曜 WONG KAI YIU ANSON 董永恒 TUNG WING HANG HAVIN
1   11 1
2   11 2
3   11 2
結果 3 0
System Record 66
  陳泓宇 CHAN WANG YU CHESTON 楊通 YEUNG TUNG TONY
1   6 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 67
  林卓朗 LAM CHEUK LONG 梁柏喬 LEUNG PAK KIU
1   7 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 68
  張宸睿 ZHANG CHENRUI LESTER 蔡焯林 CHOI CHEUK LAM
1   8 11
2   6 11
3   11 8
4   8 11
結果 1 3
System Record 69
  高諾正 KO NOK CHING 黃樂恒 WONG LAURENT LOK HANG
1   5 11
2   3 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 70
  丘浚賢 YAU CHUN YIN CHRIS 陳諾彤 CHAN LOK TUNG
1   4 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 71
  江俊鈞 KONG CHUN KWAN ANSON 文靖天 MAN CHING TIN
1   5 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 72
  陸俊僑 LOK CHUN KIU 許家豪 XU KA HO
1   8 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 73
  何峻琛 HO TSUN SUM 麥泓禧 MAK WANG HEI
  棄權 棄權
System Record 74
  羅廷浚 LAW BRIAN TING TSUN 梁佩笙 LEUNG ANTHONY
1   6 11
2   9 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 75
  沈幸儒 SUM HANG YU 李昊爖 LI HO LUNG
1   4 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 76
  鄔信祈 WU SHUN KEI 林梓盛 LAM TSZ SHING JASON
1   11 4
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 77
  程泓铭 CHENG WANG MING 林逸哲 LAM YAT CHIT
1   11 3
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 78
  羅一津 LAW YAT CHUN 郭家桐 KWOK VICTOR
1   4 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 79
  廖海洋 LIU HOI YEUNG 梁峰 LEUNG FUNG JUSTIN
1   4 11
2   9 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 80
  梁景堯 LEUNG KING YIU 蘇倬民 SO CHEUK MAN
1   10 12
2   11 8
3   2 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 81
  丁卓言 TING CHEUK YIN ANSON 金鋭霖 KAM YUI LAM
1   11 3
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 82
  王禮溢 WONG LAI YAT 黎騏豪 LI KI HO
1   4 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 83 Round of 64
  鄭一言 CHENG YAT YIN 謝禮謙 TSE LAI HIM MARCUS
1   11 1
2   11 0
3   11 2
結果 3 0
System Record 84 Round of 64
  蘇信瑋 SO SHUN WAI ANDREW 連康正 LIN HONG CHING KYLE
1   1 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 85 Round of 64
  任兆恩 YAM SIU YAN 陳家興 CHAN KA HING
1   9 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 86 Round of 64
  梁亦熙 LEUNG YIK HEI 陳逸謙 CHAN YAT HIM
1   11 6
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 87 Round of 64
  劉峻熙 LAU TSUN HEI 林尚文 LIN SHANG WEN
1   1 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 88 Round of 64
  黃卓霆 WONG CHEUK TING 鄺宣澤 KWONG SUEN CHAK
1   3 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 89 Round of 64
  吳松熹 NG CHUNG HEI 范曉揚 FAN HIU YEUNG CURTIS
1   7 11
2   11 5
3   4 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 90 Round of 64
  王鉦皓 WONG ZHENG HAO 金恆樂 KAM HANG LOK
1   8 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 91 Round of 64
  李宏澤 LI WANG CHAK 呂顯穎 LUI HIN WING
1   11 3
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 92 Round of 64
  余浚淇 YU CHUN KI 蔡卓賢 TSOI CHEUK YIN
1   6 11
2   11 7
3   11 0
4   11 3
結果 3 1
System Record 93 Round of 64
  羅晫桐 LAW CHEUK TUNG 黎偉言 LAI WAI YIN
1   9 11
2   9 11
3   11 6
4   6 11
結果 1 3
System Record 94 Round of 64
  歐陽栩樂 AU YEUNG HUI LOK ERNEST 陳昱臻 CHAN YUK CHUN
1   11 4
2   9 11
3   11 6
4   11 2
結果 3 1
System Record 95 Round of 64
  關博 KWAN BOB 林逸晨 LAM YAT SEN
1   4 11
2   8 11
3   11 4
4   4 11
結果 1 3
System Record 96 Round of 64
  陳晉浩 CHAN CHUN HO 羅子涵 LUO TSZ HAM RONAN
1   11 9
2   11 6
3   8 11
4   11 13
5   9 11
結果 2 3
System Record 97 Round of 64
  錢俊堯 QIAN JUNYAO 廖卓朗 LIU CHEUK LONG
1   11 8
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 98 Round of 64
  廖浩翔 LIU HO CHEUNG 蔡正言 TSOI CHING YIN BRENDAN
1   9 11
2   7 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 99 Round of 64
  胡棨舜 WOO KAI SHUN 李天藍 LEE TIN NAM
1   11 1
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 100 Round of 64
  姚皓正 YIU HO CHING BRENDAN 吳逸峻 NG YAT TSUN
1   7 11
2   6 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 101 Round of 64
  鄭聲 CHENG SING JAVIS 蔡尚衡 CHOY SHEUNG HENG
1   3 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 102 Round of 64
  薛諾天 SIT NOK TIN 張昇朗 CHEUNG SING LONG
1   11 3
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 103 Round of 64
  呂顯揚 LUI HIN YEUNG 麥栩進 MAI HUI CHUN
1   11 5
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 104 Round of 64
  藍日揚 LAM SUN YEUNG 李俊凱 LI JUN KAI
1   12 10
2   9 11
3   11 7
4   8 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 105 Round of 64
  張家希 CHEUNG KA HEI 李瀚林 LEE HON LAM
1   12 10
2   9 11
3   14 12
4   11 6
結果 3 1
System Record 106 Round of 64
  黃啟曜 WONG KAI YIU ANSON 楊通 YEUNG TUNG TONY
1   6 11
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 107 Round of 64
  梁柏喬 LEUNG PAK KIU 蔡焯林 CHOI CHEUK LAM
1   11 6
2   11 4
3   9 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 108 Round of 64
  黃樂恒 WONG LAURENT LOK HANG 陳諾彤 CHAN LOK TUNG
1   3 11
2   2 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 109 Round of 64
  文靖天 MAN CHING TIN 許家豪 XU KA HO
1   7 11
2   9 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 110 Round of 64
  何峻琛 HO TSUN SUM 梁佩笙 LEUNG ANTHONY
  棄權  
System Record 111 Round of 64
  李昊爖 LI HO LUNG 鄔信祈 WU SHUN KEI
1   11 3
2   11 1
3   11 0
結果 3 0
System Record 112 Round of 64
  程泓铭 CHENG WANG MING 郭家桐 KWOK VICTOR
1   11 8
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 113 Round of 64
  梁峰 LEUNG FUNG JUSTIN 蘇倬民 SO CHEUK MAN
1   3 11
2   2 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 114 Round of 64
  丁卓言 TING CHEUK YIN ANSON 黎騏豪 LI KI HO
1   3 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 115 Round of 32
  鄭一言 CHENG YAT YIN 連康正 LIN HONG CHING KYLE
1   11 2
2   11 0
3   11 0
結果 3 0
System Record 116 Round of 32
  陳家興 CHAN KA HING 梁亦熙 LEUNG YIK HEI
1   11 4
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 117 Round of 32
  林尚文 LIN SHANG WEN 鄺宣澤 KWONG SUEN CHAK
1   11 6
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 118 Round of 32
  范曉揚 FAN HIU YEUNG CURTIS 金恆樂 KAM HANG LOK
1   9 11
2   12 14
3   8 11
結果 0 3
System Record 119 Round of 32
  李宏澤 LI WANG CHAK 余浚淇 YU CHUN KI
1   11 5
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 120 Round of 32
  黎偉言 LAI WAI YIN 歐陽栩樂 AU YEUNG HUI LOK ERNEST
1   11 7
2   7 11
3   11 4
4   11 7
結果 3 1
System Record 121 Round of 32
  林逸晨 LAM YAT SEN 羅子涵 LUO TSZ HAM RONAN
1   11 2
2   11 1
3   11 8
結果 3 0
System Record 122 Round of 32
  錢俊堯 QIAN JUNYAO 蔡正言 TSOI CHING YIN BRENDAN
1   11 5
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 123 Round of 32
  胡棨舜 WOO KAI SHUN 吳逸峻 NG YAT TSUN
1   11 5
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 124 Round of 32
  蔡尚衡 CHOY SHEUNG HENG 薛諾天 SIT NOK TIN
1   0 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 125 Round of 32
  呂顯揚 LUI HIN YEUNG 藍日揚 LAM SUN YEUNG
1   11 4
2   11 2
3   11 1
結果 3 0
System Record 126 Round of 32
  張家希 CHEUNG KA HEI 楊通 YEUNG TUNG TONY
1   5 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 127 Round of 32
  梁柏喬 LEUNG PAK KIU 陳諾彤 CHAN LOK TUNG
1   3 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 128 Round of 32
  許家豪 XU KA HO 梁佩笙 LEUNG ANTHONY
1   11 0
2   11 1
3   11 1
結果 3 0
System Record 129 Round of 32
  李昊爖 LI HO LUNG 程泓铭 CHENG WANG MING
1   11 4
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 130 Round of 32
  蘇倬民 SO CHEUK MAN 黎騏豪 LI KI HO
1   6 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 131 Round of 16
  鄭一言 CHENG YAT YIN 陳家興 CHAN KA HING
1   11 1
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 132 Round of 16
  林尚文 LIN SHANG WEN 金恆樂 KAM HANG LOK
1   11 3
2   11 1
3   11 7
結果 3 0
System Record 133 Round of 16
  李宏澤 LI WANG CHAK 黎偉言 LAI WAI YIN
1   11 3
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 134 Round of 16
  林逸晨 LAM YAT SEN 錢俊堯 QIAN JUNYAO
1   4 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 135 Round of 16
  胡棨舜 WOO KAI SHUN 薛諾天 SIT NOK TIN
1   11 9
2   10 12
3   9 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 136 Round of 16
  呂顯揚 LUI HIN YEUNG 楊通 YEUNG TUNG TONY
1   5 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3
System Record 137 Round of 16
  陳諾彤 CHAN LOK TUNG 許家豪 XU KA HO
1   11 2
2   11 9
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 138 Round of 16
  李昊爖 LI HO LUNG 黎騏豪 LI KI HO
1   7 11
2   8 11
3   11 8
4   8 11
結果 1 3
System Record 139 Quarter Final
  鄭一言 CHENG YAT YIN 林尚文 LIN SHANG WEN
1   11 6
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 140 Quarter Final
  李宏澤 LI WANG CHAK 錢俊堯 QIAN JUNYAO
1   11 8
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 141 Quarter Final
  薛諾天 SIT NOK TIN 楊通 YEUNG TUNG TONY
1   7 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 142 Quarter Final
  陳諾彤 CHAN LOK TUNG 黎騏豪 LI KI HO
1   6 11
2   3 11
3   14 16
結果 0 3
System Record 143 Semi Final
  鄭一言 CHENG YAT YIN 李宏澤 LI WANG CHAK
1   11 2
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 144 Semi Final
  楊通 YEUNG TUNG TONY 黎騏豪 LI KI HO
1   4 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 145 Final
  鄭一言 CHENG YAT YIN 黎騏豪 LI KI HO
1   13 15
2   9 11
3   4 11
結果 0 3