Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hang Seng New Generation Competition 恒生新一代乒乓大比拼 2018
項目:  

System Record 1
  陳信希 CHAN SHUN HEI 周熹淳 CHOW HEI SHUN JONATHON
    棄權
System Record 2
  吳庚展 NG KANG CHIN 劉佳鑫 LAU KAI YAM
1   11 1
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 3
  孫樂希 SUEN MORTEN 陳沃浩 CHAN YUK HO
1   11 8
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 4
  胡逸朗 WOO YAT LONG, CORLISS 方紫匡 FONG TSZ HONG
1   1 11
2   5 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 5
  劉祉齊 LAU TSZ CHAI BRENDAN 陳康正 CHAN HONG CHING
1   7 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 6
  李天賜 LEE TIN CHI 楊啟胤 YEUNG KAI YAN
1   11 4
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 7
  吳冠燁 WU KWUN IP 蕭澤森 SIU CHAK SUM
  棄權  
System Record 8
  潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY 梁凱揚 LEUNG HOI YEUNG KELTON
1   11 8
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 9
  謝己正 TSE KEI CHING 林澔正 LAM HO CHING
1   6 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 10
  佘柏禧 SZE PAK HEI 許晉僖 HOI CHUN HAY AYDEN
1   7 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 11
  陳智永 CHAN CHI WING PHILIP 麥皓証 MAK HO CHING
1   11 8
2   2 11
3   0 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 12
  廖基立 LIU CALEB 朱朗風 CHU RUSSELL
    棄權
System Record 13
  李卓謙 LI CHEUK HIM 黃澔霆 WONG HO TING NATHAN
1   12 10
2   4 11
3   11 3
4   11 8
結果 3 1
System Record 14
  莊泳稀 CHNG YONG XI 李育霖 LEE YUK LAM
1   12 10
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 15
  鄭智鏗 CHENG CHI HANG 謝希耀 TSE HEI YIU
1   11 4
2   11 0
3   11 5
結果 3 0
System Record 16
  何日曦 HO YAT HEI 葉天溢 YIP TIN YAT DEREK
1   1 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 17
  廖海風 LIU HOI FUNG 鄧淨飛 TANG TSENG FEI
1   1 11
2   1 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 18
  唐子焯 TONG TSZ CHEUK 鍾卓賢 CHUNG CHEUK YIN
1   11 6
2   11 5
3   15 17
4   11 8
結果 3 1
System Record 19
  江君皓 SAE KANG JONATHAN 廖本為 LIU PUN WAI JADEN
1   11 2
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 20
  錢子安 TSIEN AIDAN PJ 陳君澔 CHEN KWAN HO
  棄權  
System Record 21
  楊曜謙 YEUNG YIU HIM OWEN 劉濼宏 LAU LOK WANG
1   9 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 22
  鄭滌東 CHENG TIK TUNG 翁家盛 YUNG MARCUS KA SHING
    棄權
System Record 23
  劉顯楷 LAU HIN KAI 林諾謙 LAM NOK HIM MARIO
1   8 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 24
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 池承澤 CHI SHING CHAK
1   11 1
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 25
  吳昊璋 NG HO CHEUNG 楊卓浩 YEUNG CHEUK HO
1   8 11
2   8 11
3   11 6
4   13 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 26
  林天榆 LAM TIN YU KINGSON 陳信希 CHAN SHUN HEI
1   11 4
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 27
  李思朗 LEE SZE LONG 黃彥霖 WONG YIN LAM
1   11 2
2   11 1
3   11 1
結果 3 0
System Record 28
  吳承謙 NG SHING HIM 卓然 ZHUO RAN
  棄權  
System Record 29
  吳庚展 NG KANG CHIN 陳柱熙 CHAN CHU HEI CARSON
1   11 5
2   11 2
3   9 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 30
  李家軒 LI KA HIN 陳昊延 CHAN HO YIN
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 31
  利子霖 LEE TSZ LAM 郭子熙 KWOK TSZ HEI
1   5 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 32
  何梓浚 HO REX 余梓樂 YU ZILE
1   11 7
2   11 6
3   6 11
4   9 11
5   12 14
結果 2 3
System Record 33
  孫樂希 SUEN MORTEN 陳弘毅 CHAN WANG NGAI
1   11 5
2   11 7
3   6 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 34
  黃康晉 WONG HONG CHUN ANTON 方紫匡 FONG TSZ HONG
  棄權  
System Record 35
  梁翱 LEUNG O JAYDEN 曾子樂 TSANG TSZ LOK
1   6 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 36
  林立韜 LAM LAP TO 馬悅朗 MA YUET LONG
1   0 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 37
  陳康正 CHAN HONG CHING 王通 WANG TUNG
1   11 1
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 38
  黃敬峰 WONG KING FUNG KENNETH 蔡璞安 TSAI POK ON, IAN
1   11 9
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 39
  張汶溍 CHEUNG MAN CHUN 張穎康 CHANG WING HONG
1   9 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 40
  黃仁傑 WONG YAN KIT 張亦希 CHEUNG YIK HEI
1   11 6
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 41
  關珈謙 KWAN KA HIM 鄭弦樂 CHENG YIN LOK LUCAS
1   11 5
2   11 2
3   11 2
結果 3 0
System Record 42
  鄧皓澧 TANG HO LAI 李天賜 LEE TIN CHI
1   4 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 43
  林偉傑 LAM WAI KIT 李愷祐 LEE HOI YAU
1   1 11
2   2 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 44
  何啟牽 HO KAI HIN 金延樂 KAM YIN LOK
    棄權
System Record 45
  蕭澤森 SIU CHAK SUM 盧子彥 LO CHI YIN
    棄權
System Record 46
  李天一 LEE TIAN YI HANSON 潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY
1   11 4
2   8 11
3   14 12
4   11 7
結果 3 1
System Record 47
  梁諾琛 LEUNG LOK SUM CARL 馮柏耀 FUNG PAK YIU
1   5 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 48
  羅靖禧 LAW CHING HEI 何定謙 HO TING HIM ALVIN
1   11 3
2   11 9
3   11 1
結果 3 0
System Record 49
  林澔正 LAM HO CHING 甘竣毅 GAN CHUN NGAI
1   11 1
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 50
  陳子軒 CHAN TSZ HIN 許晉僖 HOI CHUN HAY AYDEN
1   4 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 51
  湯諾軒 TONG LOK HIN 區子諾 AU TSZ LOK
    棄權
System Record 52
  李卓軒 LEE CHEUK HIN CHESTER 鄭柏朗 CHENG PAK LONG
1   11 6
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 53
  麥皓証 MAK HO CHING 黃巽諺 WONG SUN YIN
1   11 4
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 54
  文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI 張奕衡 CHEUNG YIK HANG
1   11 3
2   11 1
3   11 3
結果 3 0
System Record 55
  張顥騫 CHEUNG HO HIN 楊證弘 YEUNG CHING WANG
1   5 11
2   11 9
3   11 7
4   6 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 56
  劉梓諾 LAU TSZ NOK IVAN 歐陽浩霖 AU YEUNG HO LAM AEDAN
1   11 3
2   11 1
3   11 1
結果 3 0
System Record 57
  屈天樂 WAT TIN LOK 朱灝霖 CHU HO LAM
1   10 12
2   11 8
3   11 3
4   9 11
5   11 2
結果 3 2
System Record 58
  黃猷龍 WONG YAU LUNG 廖基立 LIU CALEB
1   10 12
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 59
  呂卓昇 LUI CHEUK SING 張家睿 CHEUNG KA YUI
1   11 6
2   10 12
3   7 11
4   11 7
5   11 13
結果 2 3
System Record 60
  李卓霖 LEE JORDAN 梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
1   2 11
2   1 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 61
  李卓謙 LI CHEUK HIM 宋東澤 SONG DONALD
1   12 10
2   4 11
3   4 11
4   12 10
5   8 11
結果 2 3
System Record 62
  黃梓豪 WONG TSZ HO 莊泳稀 CHNG YONG XI
1   5 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 63
  余汶羲 YU MAN HEI 葉嘉晞 YIP KA HEI
1   11 7
2   12 10
3   16 14
結果 3 0
System Record 64
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER 葉子朗 IP TSZ LONG
1   11 2
2   11 0
3   11 2
結果 3 0
System Record 65
  鄭智鏗 CHENG CHI HANG 朱曉鋒 CHU HIU FUNG KELVIN
1   11 0
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 66
  伍躍軒 NG YEUK HIN 葉天溢 YIP TIN YAT DEREK
1   1 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 67
  溫柏宇 WEN PAK YU PERRY 于嘉程 YU HUGO
1   11 5
2   11 7
3   12 10
結果 3 0
System Record 68
  陳子朗 CHAN TSZ LONG 岑安晉 SHUM ON CHUN
1   4 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 69
  鄧淨飛 TANG TSENG FEI 張偉誠 CHEUNG WAI SHING
    棄權
System Record 70
  施淳熙 SHIH SHUN HEI 黃俊琛 WONG CHUN SUM
1   10 12
2   12 10
3   9 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 71
  李碧權 LI PIK KUEN 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
1   11 4
2   11 5
3   5 11
4   9 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 72
  龔振賢 KUNG CHUN YIN 蔡沛軒 CHOI PUI HIN ADRIAN
1   5 11
2   11 6
3   15 17
4   11 9
5   11 4
結果 3 2
System Record 73
  郭亭謙 KWOK TING HIM JAYDON 胡倬維 WOO CHEUK WAI
1   6 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 74
  梁楚峻 LEUNG CHO TSUN 唐子焯 TONG TSZ CHEUK
1   11 6
2   1 11
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 75
  高浩軒 GAO HAOXUAN 姚熹男 YIU HEI NAM JASPER
1   7 11
2   10 12
3   3 11
結果 0 3
System Record 76
  曾睿希 TSANG NICHOLAS 李彥諄 LEE YIN JUN
1   6 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 77
  江君皓 SAE KANG JONATHAN 鄭書涵 ZHENG SHU HAM
1   11 5
2   11 4
3   11 13
4   11 4
結果 3 1
System Record 78
  林皓昀 LAM HO WAN 陳君澔 CHEN KWAN HO
1   3 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 79
  戴彪峻 TAI PIU TSUN 崔展霆 CHUI CHIN TING
1   2 11
2   11 6
3   1 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 80
  李沛珉 LI PUI MAN 康倬綸 HONG CHEUK LUN MARCUS
1   11 8
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 81
  劉濼宏 LAU LOK WANG 鄺柏陶 KWONG PAK TO JOHNNY
1   11 9
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 82
  鄧皓天 TANG HO TIN RYAN 鄭滌東 CHENG TIK TUNG
1   8 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 83
  林乾儒 LAM KIN YU 梁逸風 LEUNG YAT FUNG
1   11 4
2   11 2
3   11 8
結果 3 0
System Record 84
  孫逸軒 SUN YAU HIN 翁正鴻 YUNG CHING HUNG
  棄權  
System Record 85
  林諾謙 LAM NOK HIM MARIO 梁信喬 LEUNG SHUN KIU
    棄權
System Record 86
  朱鍵鋒 CHU KIN FUNG ERIC 林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN
1   2 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 87
  麥泓曆 MAK WANG LIK 盧俊熹 LO CHUN HEI
1   5 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 88 Round of 64
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 吳昊璋 NG HO CHEUNG
1   11 4
2   11 1
3   11 2
結果 3 0
System Record 89 Round of 64
  林天榆 LAM TIN YU KINGSON 李思朗 LEE SZE LONG
1   9 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 90 Round of 64
  卓然 ZHUO RAN 吳庚展 NG KANG CHIN
1   11 6
2   11 9
3   11 2
結果 3 0
System Record 91 Round of 64
  李家軒 LI KA HIN 郭子熙 KWOK TSZ HEI
1   6 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 92 Round of 64
  余梓樂 YU ZILE 孫樂希 SUEN MORTEN
1   11 9
2   9 11
3   11 3
4   11 6
結果 3 1
System Record 93 Round of 64
  方紫匡 FONG TSZ HONG 曾子樂 TSANG TSZ LOK
1   11 2
2   11 9
3   11 3
結果 3 0
System Record 94 Round of 64
  馬悅朗 MA YUET LONG 陳康正 CHAN HONG CHING
1   11 4
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 95 Round of 64
  黃敬峰 WONG KING FUNG KENNETH 張穎康 CHANG WING HONG
1   7 11
2   11 8
3   8 11
4   12 14
結果 1 3
System Record 96 Round of 64
  黃仁傑 WONG YAN KIT 關珈謙 KWAN KA HIM
1   9 11
2   11 9
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 97 Round of 64
  李天賜 LEE TIN CHI 李愷祐 LEE HOI YAU
1   11 8
2   11 8
3   15 13
結果 3 0
System Record 98 Round of 64
  何啟牽 HO KAI HIN 蕭澤森 SIU CHAK SUM
1   5 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 99 Round of 64
  李天一 LEE TIAN YI HANSON 馮柏耀 FUNG PAK YIU
1   6 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 100 Round of 64
  羅靖禧 LAW CHING HEI 林澔正 LAM HO CHING
1   11 3
2   11 1
3   11 3
結果 3 0
System Record 101 Round of 64
  許晉僖 HOI CHUN HAY AYDEN 湯諾軒 TONG LOK HIN
1   11 4
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 102 Round of 64
  李卓軒 LEE CHEUK HIN CHESTER 麥皓証 MAK HO CHING
1   6 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 103 Round of 64
  文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI 楊證弘 YEUNG CHING WANG
1   11 4
2   13 11
3   11 6
結果 3 0
System Record 104 Round of 64
  劉梓諾 LAU TSZ NOK IVAN 屈天樂 WAT TIN LOK
1   11 8
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 105 Round of 64
  廖基立 LIU CALEB 張家睿 CHEUNG KA YUI
1   12 10
2   11 8
3   5 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 106 Round of 64
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM 宋東澤 SONG DONALD
1   11 8
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 107 Round of 64
  莊泳稀 CHNG YONG XI 余汶羲 YU MAN HEI
1   11 6
2   7 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 108 Round of 64
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER 鄭智鏗 CHENG CHI HANG
1   11 0
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 109 Round of 64
  葉天溢 YIP TIN YAT DEREK 溫柏宇 WEN PAK YU PERRY
1   11 5
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 110 Round of 64
  岑安晉 SHUM ON CHUN 鄧淨飛 TANG TSENG FEI
1   0 11
2   1 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 111 Round of 64
  黃俊琛 WONG CHUN SUM 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
1   4 11
2   9 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 112 Round of 64
  龔振賢 KUNG CHUN YIN 胡倬維 WOO CHEUK WAI
1   11 7
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 113 Round of 64
  唐子焯 TONG TSZ CHEUK 姚熹男 YIU HEI NAM JASPER
1   5 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 114 Round of 64
  李彥諄 LEE YIN JUN 江君皓 SAE KANG JONATHAN
1   0 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 115 Round of 64
  陳君澔 CHEN KWAN HO 崔展霆 CHUI CHIN TING
1   11 2
2   11 6
3   10 12
4   11 8
結果 3 1
System Record 116 Round of 64
  李沛珉 LI PUI MAN 劉濼宏 LAU LOK WANG
1   11 1
2   11 8
3   8 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 117 Round of 64
  鄭滌東 CHENG TIK TUNG 林乾儒 LAM KIN YU
1   7 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 118 Round of 64
  翁正鴻 YUNG CHING HUNG 林諾謙 LAM NOK HIM MARIO
1   11 9
2   8 11
3   15 13
4   7 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 119 Round of 64
  林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN 盧俊熹 LO CHUN HEI
1   11 6
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 120 Round of 32
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 李思朗 LEE SZE LONG
1   11 9
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 121 Round of 32
  卓然 ZHUO RAN 郭子熙 KWOK TSZ HEI
1   11 4
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 122 Round of 32
  余梓樂 YU ZILE 方紫匡 FONG TSZ HONG
1   5 11
2   6 11
3   14 12
4   8 11
結果 1 3
System Record 123 Round of 32
  馬悅朗 MA YUET LONG 張穎康 CHANG WING HONG
1   9 11
2   10 12
3   11 8
4   10 12
結果 1 3
System Record 124 Round of 32
  關珈謙 KWAN KA HIM 李天賜 LEE TIN CHI
1   9 11
2   12 10
3   11 6
4   8 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 125 Round of 32
  蕭澤森 SIU CHAK SUM 馮柏耀 FUNG PAK YIU
1   7 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 126 Round of 32
  羅靖禧 LAW CHING HEI 許晉僖 HOI CHUN HAY AYDEN
1   11 2
2   11 2
3   11 2
結果 3 0
System Record 127 Round of 32
  麥皓証 MAK HO CHING 文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI
1   11 9
2   5 11
3   5 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 128 Round of 32
  劉梓諾 LAU TSZ NOK IVAN 廖基立 LIU CALEB
1   11 5
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 129 Round of 32
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM 余汶羲 YU MAN HEI
1   10 12
2   11 9
3   7 11
4   11 5
5   11 5
結果 3 2
System Record 130 Round of 32
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER 葉天溢 YIP TIN YAT DEREK
1   13 11
2   5 11
3   11 8
4   6 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 131 Round of 32
  鄧淨飛 TANG TSENG FEI 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
1   7 11
2   4 11
3   11 5
4   8 11
結果 1 3
System Record 132 Round of 32
  龔振賢 KUNG CHUN YIN 姚熹男 YIU HEI NAM JASPER
1   11 4
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 133 Round of 32
  江君皓 SAE KANG JONATHAN 陳君澔 CHEN KWAN HO
1   11 6
2   11 6
3   9 11
4   9 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 134 Round of 32
  李沛珉 LI PUI MAN 林乾儒 LAM KIN YU
1   11 9
2   2 11
3   2 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 135 Round of 32
  林諾謙 LAM NOK HIM MARIO 林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN
1   4 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 136 Round of 16
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 卓然 ZHUO RAN
1   6 11
2   11 9
3   11 7
4   13 11
結果 3 1
System Record 137 Round of 16
  方紫匡 FONG TSZ HONG 張穎康 CHANG WING HONG
1   11 5
2   11 7
3   11 4
結果 3 0
System Record 138 Round of 16
  李天賜 LEE TIN CHI 馮柏耀 FUNG PAK YIU
1   11 7
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 139 Round of 16
  羅靖禧 LAW CHING HEI 文龍壐 MAN WILLIAM LUNG SAI
1   5 11
2   11 5
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 140 Round of 16
  劉梓諾 LAU TSZ NOK IVAN 梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
1   11 6
2   11 8
3   12 10
結果 3 0
System Record 141 Round of 16
  葉天溢 YIP TIN YAT DEREK 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
1   5 11
2   8 11
3   11 8
4   11 9
5   6 11
結果 2 3
System Record 142 Round of 16
  龔振賢 KUNG CHUN YIN 江君皓 SAE KANG JONATHAN
1   11 7
2   7 11
3   11 3
4   9 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 143 Round of 16
  林乾儒 LAM KIN YU 林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN
1   6 11
2   8 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 144 Quarter Final
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 方紫匡 FONG TSZ HONG
1   10 12
2   11 8
3   14 16
4   11 5
5   11 4
結果 3 2
System Record 145 Quarter Final
  李天賜 LEE TIN CHI 羅靖禧 LAW CHING HEI
1   1 11
2   10 12
3   1 11
結果 0 3
System Record 146 Quarter Final
  劉梓諾 LAU TSZ NOK IVAN 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
1   3 11
2   4 11
3   11 9
4   12 14
結果 1 3
System Record 147 Quarter Final
  龔振賢 KUNG CHUN YIN 林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN
1   4 11
2   9 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 148 Semi Final
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 羅靖禧 LAW CHING HEI
1   4 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 149 Semi Final
  謝昊縢 TSE HO TANG OTON 林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN
1   11 4
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 150 Final
  羅靖禧 LAW CHING HEI 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
1   11 7
2   7 11
3   5 11
4   11 2
5   10 12
結果 2 3