Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hang Seng New Generation Competition 恒生新一代乒乓大比拼 2018
項目:  

System Record 1
  文柏滔 MAN PAK TO 蔡浩洋 CHOI HO YEUNG
1   2 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 2
  盧頌天 LO CHUNG TIN 蔡民軒 CHOI MAN HIN
  棄權  
System Record 3
  黃衍傑 WONG HIN KIT 邸明諾 DI YING NUO
1   11 3
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 4
  黃承晉 WONG SHING CHUN 游肇熙 YAU SIU HEI
1   5 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 5
  蔡肇隆 CHUA ZHAO LONG 黃子榆 WONG TSZ YU
1   11 5
2   13 11
3   11 5
結果 3 0
System Record 6
  曾翊熙 TSANG YIK HEI 姚皓天 YIU HO TIN BRIAN
1   13 11
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 7
  麥力文 MAK LIK MAN 應則安 YING TSAK ON
1   9 11
2   11 6
3   12 10
4   11 9
結果 3 1
System Record 8
  唐樂希 TONG LOK HEI 黃智健 WONG CHI KIN BOSCO
1   4 11
2   12 10
3   7 11
4   11 9
5   5 11
結果 2 3
System Record 9
  黃逸軒 WONG YAT HIN CADEN 林敬晞 LAM KING HEI
1   4 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 10
  吳彥正 NG YIN CHING 熊文韜 HUNG MAN TO
1   5 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 11
  蔡卓豐 CHOI CHEUK FUNG JASON 許獻 HUI HIN ISSAC
1   8 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 12
  劉兆峯 LAU SIU FUNG 麥頌禮 MAK CHUNG LAI
    棄權
System Record 13
  符竣馭 FU CHUN UE TRISTAN 方浩洋 FONG HO YEUNG
1   7 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 14
  崔嘉朗 TSUI KA LONG 黃梓洋 WONG TSZ YEUNG
1   5 11
2   6 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3
System Record 15
  林佳楠 LIN JIANAN 劉卓錕 LAU CHEUK KWAN ETHAN
    棄權
System Record 16
  陳韋弦 CHAN WAI YIN 趙浩和 CHIU HO WO
1   4 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 17
  黃銘麒 WONG MING KI 李泓建 LEE WANG KIN
1   2 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 18
  吳泓鋒 NG WANG FUNG 林柏愉 LAM ALRIC
1   5 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 19
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 陳文謙 CHAN MAN HIM
    棄權
System Record 20
  高堯洛 KO YIU LOK 周樂謙 CHOW LOK HIM
1   11 5
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 21
  李泰然 LI TAI YIN 王安亮 WONG ON LEONG
1   8 11
2   4 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 22
  葉安陶 YIP AIKEN 陳筠皓 CHAN KWAN HO
1   3 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 23
  張健勤 CHEUNG KIN KAN 郭行健 KWOK HANG KIN
1   9 11
2   11 8
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 24
  李栢軒 LI PAK HIN 賴震鴻 LAI CHUN HUNG
1   7 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 25
  譚尚智 TAM SHEUNG CHI 廖遠傑 LIU YUEN KIT KENNY
  棄權 棄權
System Record 26
  毛冠皓 MAO ERIC 高梓衡 KO TSZ HANG
  棄權  
System Record 27
  馬焌鏗 MA TSUN HANG 李子謙 LEE TSZ HIM
1   11 0
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 28
  傅立行 FU LAP HANG 朱鋽懷 CHU CHEUK WAI
1   4 11
2   0 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 29
  曹紀廉 TSO KEI LIM 唐譽恆 TONG NATHAN BLAKELEY
1   1 11
2   1 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 30
  葉康楠 YIP HONG NAM 張思行 CHEUNG SI HANG
1   5 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 31
  許宇亮 XU YU LIANG 賴浚謙 LAI TSUN HIM
1   8 11
2   6 11
3   11 7
4   7 11
結果 1 3
System Record 32
  李浩司 LEE HO SZE 凌柏勤 LING NATHAN PAKEN
1   11 4
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 33
  張鈞澔 CHEUNG KWAN HO 許宇明 HUI YU MING
1   8 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 34
  曾薈澄 TSANG WUI CHING 陳康楠 CHAN HONG NAM
1   2 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 35
  黃舜南 WONG SHUN NAM 何朗謙 HO LONG HIM
1   11 0
2   11 1
3   11 6
結果 3 0
System Record 36
  方奕琛 FONG YIK SUM 張朗謙 CHEUNG LONG HIM
  棄權  
System Record 37
  江睿軒 KONG YUI HIN 洪弘毅 HONG HONGYI
1   4 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 38
  蘇倬希 SO CHEUK HEI 徐兆銘 CHUI SIU MING
1   8 11
2   11 9
3   2 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 39
  鍾昊霐 CHUNG HO WANG 袁一丹 YUEN YAT DAN
1   11 5
2   11 2
3   11 2
結果 3 0
System Record 40
  黃楚豪 WONG CHO HO 曾子航 ZENG TSZ HONG
  棄權  
System Record 41
  蘇弘博 SO WANG POK 梁焯喬 LEUNG CHEUK KIU
1   3 11
2   3 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 42
  余遵然 YU CHUN YIN 黃景廷 WONG KING TING, REX
  棄權  
System Record 43
  伍康傑 NG HONG KIT 任曉樂 YUM HIU LOK
1   11 5
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 44
  劉俊廷 LAU CHUN TING 吳浩然 NG HO YIN DANIEL
1   11 3
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 45
  劉彥南 LAU YIN NAM 蔡浩翔 CHOI HO CHEUNG
1   15 13
2   12 10
3   9 11
4   8 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 46
  楊照國 YANG LEO 石浩倫 ISMAIL OSMAN
1   4 11
2   4 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 47
  趙岱青 ZHAO DAIQING DAVID 張家曦 CHEUNG KA HEI
1   11 5
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 48
  馮煒彬 FUNG WAI PAN 馮逸朗 FUNG YAT LONG
1   8 11
2   11 8
3   5 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 49
  蕭進謙 SIU CHUN HIM 郭正謙 KWOK CHING HIM
    棄權
System Record 50
  安來暄 AN LAI XUAN 刁俊諾 TIU CHUN NOK
1   2 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 51
  傅浩洋 FU HO YEUNG 麥鎮濠 MACK CHUN HO
    棄權
System Record 52
  李誠謙 LEE SHING HIM 梁迪晞 LEUNG TIK HEI
1   5 11
2   11 3
3   10 12
4   11 4
5   11 6
結果 3 2
System Record 53
  張尚誌 CHEUNG SHEUNG CHI 盧斯華 LO EZRA
1   11 4
2   11 0
3   11 1
結果 3 0
System Record 54
  陳朗程 CHAN LONG CHING 譚顯揚 TAM HIN YEUNG BRIAN
1   11 5
2   11 0
3   11 7
結果 3 0
System Record 55
  林萬曦 LAM MAN HEI 羅嘉鏗 LAW KA HANG
1   11 8
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 56
  張凱喬 CHANG HOI KIU 黃梓灝 WONG TSZ HO
1   11 5
2   5 11
3   12 10
4   10 12
5   5 11
結果 2 3
System Record 57
  鄺承希 KWONG SHING HEI 吳朗廷 NG LONG TING
1   9 11
2   12 10
3   6 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 58
  梁芊暘 LEUNG CHIN YEUNG 周浩正 CHOW HO CHING
1   3 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 59
  陳德智 CHAN TAK CHI 葉皓文 YE HAOWEN
1   11 7
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 60
  龔浩鑫 GONG HO YAM 朱天朗 CHU TIN LONG
1   6 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 61
  黃智珽 WONG CHI TING 江俊朗 KONG CHUN LONG
1   11 9
2   12 10
3   11 6
結果 3 0
System Record 62
  黃富謙 HUANG FU HIM 黎曉楷 LI HIU KAI
    棄權
System Record 63
  李昊 LI HO 譚柏朗 TAM PAK LONG
1   4 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 64
  梁文瑋 LEUNG MAN WAI 簡誦延 KAN CHUNG YIN
    棄權
System Record 65
  田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS 鄧諾軒 TANG NOK HIN
  棄權  
System Record 66
  關景月 KWAN KING YUET 李尚穎 LI SHEUNG WING
  棄權  
System Record 67
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN 張睿熙 CHEUNG YUI HEI
1   11 1
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 68
  陳承禧 CHAN SHING HEI 蔡浩翔 CHOI HO CHEUNG
  棄權  
System Record 69
  黃子燊 HUANG TZE SAN 盧永昊 LO WING HO
1   11 1
2   11 3
3   11 0
結果 3 0
System Record 70
  易家晞 YICK KA HEI 關梓謙 KWAN TSZ HIM JIMMY
    棄權
System Record 71
  甘晉謙 KAM CHUN HIM 甘柏曜 KAM PAK YIU
    棄權
System Record 72
  區天朗 AU TIN LONG 江俊朗 KONG CHUN LONG
1   12 10
2   8 11
3   11 13
4   6 11
結果 1 3
System Record 73
  羅柏淳 LO PAK SHUN 李浚銘 LEE TSUN MING
    棄權
System Record 74
  蕭仲言 SIU CHUNG YIN BRYAN 蘇耀宗 SO YIU CHUNG DEREK
  棄權  
System Record 75
  鄧曦暘 TANG ALLEN 李鈞浩 LEE KWAN HO
1   7 11
2   12 10
3   2 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 76
  周梓穎 CHOW TSZ WING 王佚汛 WONG YAT SHUN
1   7 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 77
  黃凱為 WONG HOI WAI LARRY 何珞晞 HO LOK HEI HARRIS
1   11 4
2   11 2
3   11 7
結果 3 0
System Record 78
  李子龍 LI TSZ LUNG 吳學奇 NG HOK KI
  棄權  
System Record 79
  唐世鏗 TONG SAI HANG 黎奕迅 LAI YIK SHUN
    棄權
System Record 80
  汪寧 WONG NING BENEDICT 陳進希 CHAN CHUN HEI
1   11 7
2   11 13
3   6 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 81
  賴泓銘 LAI WANG MING JASON 陸泓熹 LUK WANG HEI
1   11 3
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 82
  吳栢翹 NG PAK KIU 劉哲安 LAU CHIT ON
1   3 11
2   1 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 83
  王靖皓 WANG CHING HO 鍾瑋峰 CHUNG WAI FUNG AARON
1   11 2
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 84
  劉璟譽 LAU KING YU 黃子睿 WONG TSZ YUI, MATTHEW
1   10 12
2   12 10
3   7 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 85
  歐陽彥琛 AU YEUNG YIN SUM 蘇浩樺 SO HO WA
    棄權
System Record 86
  麥灝臻 MAK HO CHUN 張溢迅 CHEUNG YAT SHUN KASON
1   6 11
2   5 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 87
  鄭宇信 CHENG YU SHUN 陳瑋韜 CHAN WAI TO
1   6 11
2   13 11
3   12 10
4   6 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 88
  蔡民軒 CHOI MAN HIN 陳弘譯 CHAN WANG YIK
1   8 11
2   2 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 89
  郭枷榿 KWOK KA KI 胡棨南 WOO KAI NAM
1   11 2
2   11 8
3   13 11
結果 3 0
System Record 90
  郭煒謙 KWOK WAI HIM 伍康穎 NG HONG WING
1   1 11
2   7 11
3   11 8
4   4 11
結果 1 3
System Record 91
  何瑋燁 HO WAI IP 李浩天 LEE BRANDON ROBERT
1   11 3
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 92
  陸綽祺 LU CHEUK KEI 葉永豪 YIP WING HO
1   9 11
2   4 11
3   11 6
4   11 4
5   16 14
結果 3 2
System Record 93
  李鳴浩 LEE MING HO 陳雋濠 CHAN CHUN HO ELVIS
1   9 11
2   11 3
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 94
  鄧祖迪 TANG CHO TIK 程俊 CHING CHUN HARRIS
1   11 1
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 95
  李日藍 LEE YAT NAM 蘇星宇 SO SING YU
1   0 11
2   5 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 96
  馬學文 MA HOK MAN 陳俊熹 CHAN CHUN HEI
1   11 4
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 97
  郝闓運 KOK JASON 葉天進 YIP TIN CHUN
1   11 4
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 98
  馬嘉宏 MA KA WANG CASTLE 宋浩華 SUNG HO WA
  棄權  
System Record 99
  霍梓燁 HUO TSZ IP 陳柏然 CHAN PAK YIN
1   11 2
2   11 1
3   11 2
結果 3 0
System Record 100
  蔡紹軒 CAI SIU HIN 李澤楓 LEE CHAK FUNG JAIDEN
1   11 9
2   9 11
3   11 9
4   11 4
結果 3 1
System Record 101
  張梓朗 CHEUNG TSZ LONG ADRIAN 鄧礽栢 TANG YING PAK
1   4 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 102
  向志城 HEUNG CHI SHING 姚正勤 YIU CHING KAN NATHAN
  棄權 棄權
System Record 103
  梁諾文 LEUNG LOK MAN 黃浚民 WONG TSUN MAN
    棄權
System Record 104
  陳沚桓 CHAN TSZ HYUN 黃栢希 WONG PAK HEI
1   11 5
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 105
  丁天宇 DING ALEXANDER TIN YU 吳嘉豫 NG KA YU
  棄權  
System Record 106
  王枳喬 WONG CHI KIU 洪麒隆 HUNG KI LUNG
1   2 11
2   0 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 107
  陳正軒 CHEN CHING HIN 張諾衡 CHEUNG NOK HANG
1   11 2
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 108
  張栢豪 CHEUNG PAK HO 蔡子賢 TSOI TSZ YIN
1   11 5
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 109
  劉星雨 LAU SING YU 廖燦 LIAO ERIC
    棄權
System Record 110
  蔡國喜 CHOI KWOK HI ELVIS 楊思朗 YEUNG SZE LONG
  棄權  
System Record 111
  何睿涵 HO YUI HAM 洪溢熹 HUNG YAT HEI
1   5 11
2   11 9
3   14 12
4   7 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 112
  蕭朗言 SIU LONG YIN 方奕瑜 FONG YIK YU
    棄權
System Record 113
  余煒森 YU WEI SEN, WILSON 鄭一言 CHENG YAT YIN SEAN
1   11 4
2   11 2
3   11 1
結果 3 0
System Record 114
  蘇俊熹 SO CHUN HEI 吳道弦 NG TO IN
  棄權  
System Record 115
  譚智曦 TAM CHI HEI 王禹杰 WONG LEONARD YUKIT
1   7 11
2   11 8
3   10 12
4   7 11
結果 1 3
System Record 116
  劉澤鋒 LAU CHAK FUNG HERO 梁雋暉 LEUNG CHUN FAI
1   11 8
2   12 10
3   7 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 117
  吳永鏗 NG WING HANG NATHAN 王子曦 WANG ZIXI
    棄權
System Record 118
  鄭家立 CHENG KA LAP 司徒泆 SZETO YAT HARU
    棄權
System Record 119
  丘仲軒 YAU CHUNG HIN OSCAR 馮昊翬 FUNG HO FAI
1   11 3
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 120
  鄭聲佑 CHENG SING YAU 梁梓烽 LEUNG TSZ FUNG
1   3 11
2   6 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 121
  黃裕聰 WONG YU CHUNG 蘇兆祖 SO AUGUSTINE
1   2 11
2   8 11
3   12 10
4   2 11
結果 1 3
System Record 122
  謝鼎軒 TSE TING HIN 李晉希 LEE CHUN HEI
1   1 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 123
  張家寶 CHEUNG KA PO 楊枷昊 YEUNG KA HO
1   11 6
2   11 7
3   11 1
結果 3 0
System Record 124
  梁澄熙 LEUNG CHING HEI DOMINIC 林朗溢 LAM LONG YAT
    棄權
System Record 125
  廖延煜 LIU YIN YUK BEACON 吳日恒 NG YAT HANG ALVIN
1   3 11
2   13 15
3   1 11
結果 0 3
System Record 126
  李漢禮 LEE ELVIN 陳璟揚 CHAN NED
1   11 5
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 127
  李子翱 LI TSZ NGO 黃康進 WONG HONG CHUN
1   11 6
2   11 9
3   9 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 128
  霍日親 FOK YAT CHAN JOSEPH 施宇軒 SHIH YU HIN
1   2 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 129
  李宗衡 LI NICHOLAS DEREK 鍾珀庭 CHUNG PAK TING
1   3 11
2   0 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 130
  霍家朗 FOK KA LONG 梁榮基 LEUNG WING KEI
1   6 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 131
  黃衍傑 WONG HIN KIT 游肇熙 YAU SIU HEI
1   11 5
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 132
  蔡肇隆 CHUA ZHAO LONG 曾翊熙 TSANG YIK HEI
1   11 8
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 133
  麥力文 MAK LIK MAN 黃智健 WONG CHI KIN BOSCO
1   12 10
2   7 11
3   11 9
4   7 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 134
  林敬晞 LAM KING HEI 熊文韜 HUNG MAN TO
1   11 8
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 135
  許獻 HUI HIN ISSAC 劉兆峯 LAU SIU FUNG
1   11 0
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 136
  方浩洋 FONG HO YEUNG 黃梓洋 WONG TSZ YEUNG
1   11 4
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 137
  林佳楠 LIN JIANAN 趙浩和 CHIU HO WO
1   11 5
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 138
  李泓建 LEE WANG KIN 林柏愉 LAM ALRIC
1   5 11
2   14 12
3   6 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 139
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 高堯洛 KO YIU LOK
1   11 3
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 140
  王安亮 WONG ON LEONG 陳筠皓 CHAN KWAN HO
1   6 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 141
  郭行健 KWOK HANG KIN 賴震鴻 LAI CHUN HUNG
1   8 11
2   11 3
3   9 11
4   11 7
5   11 6
結果 3 2
System Record 142
  譚尚智 TAM SHEUNG CHI 高梓衡 KO TSZ HANG
  棄權  
System Record 143
  馬焌鏗 MA TSUN HANG 朱鋽懷 CHU CHEUK WAI
1   7 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 144
  唐譽恆 TONG NATHAN BLAKELEY 張思行 CHEUNG SI HANG
1   11 5
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 145
  賴浚謙 LAI TSUN HIM 李浩司 LEE HO SZE
1   11 4
2   11 2
3   11 2
結果 3 0
System Record 146
  許宇明 HUI YU MING 陳康楠 CHAN HONG NAM
1   5 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 147
  黃舜南 WONG SHUN NAM 張朗謙 CHEUNG LONG HIM
1   11 6
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 148
  洪弘毅 HONG HONGYI 徐兆銘 CHUI SIU MING
1   11 4
2   11 6
3   11 2
結果 3 0
System Record 149
  鍾昊霐 CHUNG HO WANG 曾子航 ZENG TSZ HONG
1   6 11
2   6 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 150
  梁焯喬 LEUNG CHEUK KIU 黃景廷 WONG KING TING, REX
1   1 11
2   3 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 151
  伍康傑 NG HONG KIT 劉俊廷 LAU CHUN TING
1   11 6
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 152
  蔡浩翔 CHOI HO CHEUNG 石浩倫 ISMAIL OSMAN
1   5 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 153
  趙岱青 ZHAO DAIQING DAVID 馮逸朗 FUNG YAT LONG
1   11 6
2   11 8
3   3 11
4   3 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 154
  蕭進謙 SIU CHUN HIM 刁俊諾 TIU CHUN NOK
1   5 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 155
  傅浩洋 FU HO YEUNG 李誠謙 LEE SHING HIM
1   11 6
2   11 4
3   11 0
結果 3 0
System Record 156
  張尚誌 CHEUNG SHEUNG CHI 陳朗程 CHAN LONG CHING
1   11 3
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 157
  林萬曦 LAM MAN HEI 黃梓灝 WONG TSZ HO
1   11 8
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 158
  吳朗廷 NG LONG TING 周浩正 CHOW HO CHING
1   5 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 159
  陳德智 CHAN TAK CHI 朱天朗 CHU TIN LONG
1   11 7
2   11 2
3   11 7
結果 3 0
System Record 160
  黃智珽 WONG CHI TING 黃富謙 HUANG FU HIM
1   11 2
2   8 11
3   11 4
4   9 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 161
  譚柏朗 TAM PAK LONG 梁文瑋 LEUNG MAN WAI
1   9 11
2   11 4
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 162
  鄧諾軒 TANG NOK HIN 李尚穎 LI SHEUNG WING
1   3 11
2   1 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 163
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN 蔡浩翔 CHOI HO CHEUNG
1   11 2
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 164
  黃子燊 HUANG TZE SAN 易家晞 YICK KA HEI
1   11 4
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 165
  甘晉謙 KAM CHUN HIM 江俊朗 KONG CHUN LONG
1   8 11
2   11 8
3   6 11
4   11 7
5   7 11
結果 2 3
System Record 166
  羅柏淳 LO PAK SHUN 蘇耀宗 SO YIU CHUNG DEREK
1   3 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 167
  李鈞浩 LEE KWAN HO 王佚汛 WONG YAT SHUN
1   5 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 168
  黃凱為 WONG HOI WAI LARRY 吳學奇 NG HOK KI
1   2 11
2   6 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 169
  唐世鏗 TONG SAI HANG 陳進希 CHAN CHUN HEI
1   11 2
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 170
  賴泓銘 LAI WANG MING JASON 劉哲安 LAU CHIT ON
1   1 11
2   2 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 171
  王靖皓 WANG CHING HO 黃子睿 WONG TSZ YUI, MATTHEW
1   11 5
2   9 11
3   9 11
4   11 9
5   11 9
結果 3 2
System Record 172
  歐陽彥琛 AU YEUNG YIN SUM 張溢迅 CHEUNG YAT SHUN KASON
1   2 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 173
  陳瑋韜 CHAN WAI TO 陳弘譯 CHAN WANG YIK
1   10 12
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 174
  郭枷榿 KWOK KA KI 伍康穎 NG HONG WING
1   11 5
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 175
  何瑋燁 HO WAI IP 陸綽祺 LU CHEUK KEI
1   11 4
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 176
  李鳴浩 LEE MING HO 鄧祖迪 TANG CHO TIK
1   2 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 177
  蘇星宇 SO SING YU 馬學文 MA HOK MAN
1   11 6
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 178
  郝闓運 KOK JASON 宋浩華 SUNG HO WA
1   18 16
2   7 11
3   5 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 179
  霍梓燁 HUO TSZ IP 蔡紹軒 CAI SIU HIN
1   4 11
2   11 7
3   6 11
4   11 5
5   11 5
結果 3 2
System Record 180
  鄧礽栢 TANG YING PAK 姚正勤 YIU CHING KAN NATHAN
    棄權
System Record 181
  梁諾文 LEUNG LOK MAN 陳沚桓 CHAN TSZ HYUN
1   6 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 182
  吳嘉豫 NG KA YU 洪麒隆 HUNG KI LUNG
1   8 11
2   11 8
3   9 11
4   11 9
5   11 9
結果 3 2
System Record 183
  陳正軒 CHEN CHING HIN 張栢豪 CHEUNG PAK HO
1   8 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 184
  劉星雨 LAU SING YU 楊思朗 YEUNG SZE LONG
1   8 11
2   2 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 185
  何睿涵 HO YUI HAM 蕭朗言 SIU LONG YIN
1   11 7
2   11 8
3   11 3
結果 3 0
System Record 186
  余煒森 YU WEI SEN, WILSON 吳道弦 NG TO IN
1   11 6
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 187
  王禹杰 WONG LEONARD YUKIT 劉澤鋒 LAU CHAK FUNG HERO
1   11 5
2   11 9
3   8 11
4   7 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 188
  吳永鏗 NG WING HANG NATHAN 鄭家立 CHENG KA LAP
1   6 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 189
  丘仲軒 YAU CHUNG HIN OSCAR 梁梓烽 LEUNG TSZ FUNG
1   9 11
2   11 7
3   6 11
4   11 9
5   7 11
結果 2 3
System Record 190
  蘇兆祖 SO AUGUSTINE 李晉希 LEE CHUN HEI
1   7 11
2   5 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 191
  張家寶 CHEUNG KA PO 梁澄熙 LEUNG CHING HEI DOMINIC
1   11 1
2   11 3
3   11 1
結果 3 0
System Record 192
  吳日恒 NG YAT HANG ALVIN 李漢禮 LEE ELVIN
1   11 8
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 193
  李子翱 LI TSZ NGO 施宇軒 SHIH YU HIN
1   6 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 194
  鍾珀庭 CHUNG PAK TING 梁榮基 LEUNG WING KEI
1   3 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 195 Round of 64
  黃衍傑 WONG HIN KIT 蔡肇隆 CHUA ZHAO LONG
1   11 3
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 196 Round of 64
  黃智健 WONG CHI KIN BOSCO 林敬晞 LAM KING HEI
1   4 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 197 Round of 64
  許獻 HUI HIN ISSAC 方浩洋 FONG HO YEUNG
1   11 4
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 198 Round of 64
  林佳楠 LIN JIANAN 林柏愉 LAM ALRIC
1   8 11
2   12 14
3   7 11
結果 0 3
System Record 199 Round of 64
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 陳筠皓 CHAN KWAN HO
1   11 6
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 200 Round of 64
  郭行健 KWOK HANG KIN 高梓衡 KO TSZ HANG
1   11 8
2   7 11
3   6 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 201 Round of 64
  朱鋽懷 CHU CHEUK WAI 唐譽恆 TONG NATHAN BLAKELEY
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 202 Round of 64
  賴浚謙 LAI TSUN HIM 陳康楠 CHAN HONG NAM
1   6 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 203 Round of 64
  黃舜南 WONG SHUN NAM 洪弘毅 HONG HONGYI
1   5 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 204 Round of 64
  曾子航 ZENG TSZ HONG 黃景廷 WONG KING TING, REX
1   5 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 205 Round of 64
  伍康傑 NG HONG KIT 石浩倫 ISMAIL OSMAN
1   1 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 206 Round of 64
  趙岱青 ZHAO DAIQING DAVID 刁俊諾 TIU CHUN NOK
1   3 11
2   4 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 207 Round of 64
  傅浩洋 FU HO YEUNG 張尚誌 CHEUNG SHEUNG CHI
1   11 9
2   8 11
3   6 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 208 Round of 64
  林萬曦 LAM MAN HEI 周浩正 CHOW HO CHING
1   6 11
2   1 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 209 Round of 64
  陳德智 CHAN TAK CHI 黃富謙 HUANG FU HIM
1   11 3
2   11 5
3   11 1
結果 3 0
System Record 210 Round of 64
  梁文瑋 LEUNG MAN WAI 李尚穎 LI SHEUNG WING
1   4 11
2   8 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 211 Round of 64
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN 黃子燊 HUANG TZE SAN
1   6 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 212 Round of 64
  江俊朗 KONG CHUN LONG 蘇耀宗 SO YIU CHUNG DEREK
1   11 9
2   14 12
3   11 9
結果 3 0
System Record 213 Round of 64
  王佚汛 WONG YAT SHUN 吳學奇 NG HOK KI
1   11 6
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 214 Round of 64
  唐世鏗 TONG SAI HANG 劉哲安 LAU CHIT ON
1   6 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 215 Round of 64
  王靖皓 WANG CHING HO 張溢迅 CHEUNG YAT SHUN KASON
1   5 11
2   8 11
3   11 2
4   9 11
結果 1 3
System Record 216 Round of 64
  陳弘譯 CHAN WANG YIK 郭枷榿 KWOK KA KI
1   2 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 217 Round of 64
  何瑋燁 HO WAI IP 鄧祖迪 TANG CHO TIK
1   11 3
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 218 Round of 64
  蘇星宇 SO SING YU 宋浩華 SUNG HO WA
1   10 12
2   11 9
3   11 13
4   11 9
5   5 11
結果 2 3
System Record 219 Round of 64
  霍梓燁 HUO TSZ IP 鄧礽栢 TANG YING PAK
1   11 3
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 220 Round of 64
  陳沚桓 CHAN TSZ HYUN 吳嘉豫 NG KA YU
1   9 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 221 Round of 64
  張栢豪 CHEUNG PAK HO 楊思朗 YEUNG SZE LONG
    棄權
System Record 222 Round of 64
  何睿涵 HO YUI HAM 余煒森 YU WEI SEN, WILSON
1   9 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 223 Round of 64
  劉澤鋒 LAU CHAK FUNG HERO 鄭家立 CHENG KA LAP
1   5 11
2   11 7
3   11 7
4   11 8
結果 3 1
System Record 224 Round of 64
  梁梓烽 LEUNG TSZ FUNG 李晉希 LEE CHUN HEI
1   9 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 225 Round of 64
  張家寶 CHEUNG KA PO 吳日恒 NG YAT HANG ALVIN
1   11 2
2   11 1
3   11 1
結果 3 0
System Record 226 Round of 64
  施宇軒 SHIH YU HIN 梁榮基 LEUNG WING KEI
1   6 11
2   11 9
3   7 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 227 Round of 32
  黃衍傑 WONG HIN KIT 林敬晞 LAM KING HEI
1   11 4
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 228 Round of 32
  許獻 HUI HIN ISSAC 林柏愉 LAM ALRIC
1   11 9
2   6 11
3   8 11
4   11 8
5   11 7
結果 3 2
System Record 229 Round of 32
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 高梓衡 KO TSZ HANG
1   8 11
2   11 7
3   11 9
4   12 10
結果 3 1
System Record 230 Round of 32
  朱鋽懷 CHU CHEUK WAI 陳康楠 CHAN HONG NAM
1   3 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 231 Round of 32
  洪弘毅 HONG HONGYI 黃景廷 WONG KING TING, REX
1   11 2
2   7 11
3   11 7
4   11 8
結果 3 1
System Record 232 Round of 32
  石浩倫 ISMAIL OSMAN 刁俊諾 TIU CHUN NOK
1   6 11
2   11 5
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 233 Round of 32
  張尚誌 CHEUNG SHEUNG CHI 周浩正 CHOW HO CHING
1   8 11
2   8 11
3   11 5
4   7 11
結果 1 3
System Record 234 Round of 32
  陳德智 CHAN TAK CHI 李尚穎 LI SHEUNG WING
1   9 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 235 Round of 32
  黃子燊 HUANG TZE SAN 江俊朗 KONG CHUN LONG
1   9 11
2   11 4
3   11 2
4   11 3
結果 3 1
System Record 236 Round of 32
  王佚汛 WONG YAT SHUN 劉哲安 LAU CHIT ON
1   11 7
2   11 6
3   10 12
4   11 8
結果 3 1
System Record 237 Round of 32
  張溢迅 CHEUNG YAT SHUN KASON 郭枷榿 KWOK KA KI
1   5 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 238 Round of 32
  何瑋燁 HO WAI IP 宋浩華 SUNG HO WA
1   11 2
2   14 12
3   12 10
結果 3 0
System Record 239 Round of 32
  霍梓燁 HUO TSZ IP 吳嘉豫 NG KA YU
1   11 6
2   12 10
3   11 4
結果 3 0
System Record 240 Round of 32
  張栢豪 CHEUNG PAK HO 余煒森 YU WEI SEN, WILSON
1   11 8
2   9 11
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 241 Round of 32
  劉澤鋒 LAU CHAK FUNG HERO 李晉希 LEE CHUN HEI
1   7 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 242 Round of 32
  張家寶 CHEUNG KA PO 梁榮基 LEUNG WING KEI
1   11 7
2   9 11
3   4 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 243 Round of 16
  黃衍傑 WONG HIN KIT 許獻 HUI HIN ISSAC
1   11 4
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 244 Round of 16
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 陳康楠 CHAN HONG NAM
1   11 7
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 245 Round of 16
  洪弘毅 HONG HONGYI 石浩倫 ISMAIL OSMAN
1   11 8
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 246 Round of 16
  周浩正 CHOW HO CHING 李尚穎 LI SHEUNG WING
1   11 5
2   9 11
3   7 11
4   1 11
結果 1 3
System Record 247 Round of 16
  黃子燊 HUANG TZE SAN 王佚汛 WONG YAT SHUN
1   11 5
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 248 Round of 16
  郭枷榿 KWOK KA KI 何瑋燁 HO WAI IP
1   11 9
2   11 4
3   5 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 249 Round of 16
  霍梓燁 HUO TSZ IP 張栢豪 CHEUNG PAK HO
1   12 10
2   11 9
3   14 12
結果 3 0
System Record 250 Round of 16
  李晉希 LEE CHUN HEI 梁榮基 LEUNG WING KEI
1   10 12
2   11 8
3   11 7
4   7 11
5   15 13
結果 3 2
System Record 251 Quarter Final
  黃衍傑 WONG HIN KIT 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   11 8
2   9 11
3   13 11
4   5 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 252 Quarter Final
  洪弘毅 HONG HONGYI 李尚穎 LI SHEUNG WING
1   4 11
2   11 9
3   11 6
4   13 15
5   9 11
結果 2 3
System Record 253 Quarter Final
  黃子燊 HUANG TZE SAN 郭枷榿 KWOK KA KI
1   11 6
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 254 Quarter Final
  霍梓燁 HUO TSZ IP 李晉希 LEE CHUN HEI
1   11 6
2   11 4
3   7 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 255 Semi Final
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 李尚穎 LI SHEUNG WING
1   11 4
2   11 13
3   11 7
4   11 9
結果 3 1
System Record 256 Semi Final
  黃子燊 HUANG TZE SAN 霍梓燁 HUO TSZ IP
1   11 9
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 257 Final
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 黃子燊 HUANG TZE SAN
1   11 7
2   6 11
3   6 11
4   1 11
結果 1 3