Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 3020   
  中文姓名: 王晶 
  英文姓名: WONG CHING 
  性別: 女 
  聯絡電話:  
  電郵地址: -  
  教練工作年資:  
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2003 
中級   2013 
高級   2018 
 
  專長教法:  
  可任教之地區:  
  學員名單: 石浩倫
陳逸生
馬沛言
鄭康成
王禹然
李仲欣
鄧善之
林滙臻
林裕臻
蘇絺嵐
麥明芯
黃子晴
方心愉
曾梓桐
羅鈺殷
張嘉鈺
利凱琳
曾芷靖
 
  講座名稱: 2021教練週年大會
2021教練研討會(1) - 如何促進學生運動員雙軌發展
2022教練週年大會
2022教練研討會(1) - 打波讀書無難度、精彩人生成功路