Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2247   
  中文姓名: 蘇俊華 
  英文姓名: SOO CHUN WAH 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1996 
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會