Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2124   
  中文姓名: 陳文峰 
  英文姓名: CHAN MAN FUNG 
  性別: 男 
  聯絡電話: 93045521 
  電郵地址: ricky_manfung@hotmail.com  
  教練工作年資: 15 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2003 
中級   2006 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
 
  可任教之地區: 中西區
東區
南區
灣仔
九龍城
油尖旺
深水埗
黃大仙
觀塘
 
  學員名單: 葉浚銘
劉駿熙
曹子浩
陳銳志
陳沛謙
何聶聞
陳子軒
張靖然
杜晞維
陳柏祖
林文悅
區榛婷
邱舒敏
曹敏盈
馮韻熹
葉紫悠
陳彥霖
張靖晞
 
  講座名稱: 2022教練週年大會
2023教練週年大會