Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2080   
  中文姓名: 范向盈 
  英文姓名: FAN HEUNG YING 
  性別: 女 
  聯絡電話: 96364930 
  電郵地址: pallyfan33@yahoo.com.hk  
  教練工作年資: 21 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2001 
中級   2011 
 
  專長教法: 弧圈
發球
長膠打法
 
  可任教之地區: 全港均可
東區
灣仔
九龍城
油尖旺
深水埗
黃大仙
觀塘
大埔
屯門
元朗
北區
沙田
荃灣
葵青
 
  學員名單: 李志高
陳子軒
韓彥明
劉慧怡
張日晴
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法