Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2052   
  中文姓名: 鄧遠程 
  英文姓名: TANG YUEN CHING 
  性別: 男 
  聯絡電話: 92391462 
  電郵地址: yctangcoach@gmail.com  
  教練工作年資: 21 
  獲得教練證書之認可年份:
中級   1996 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
削球
發球
 
  可任教之地區: 東區
灣仔
九龍城
油尖旺
深水埗
黃大仙
觀塘
大埔
北區
沙田
荃灣
 
  學員名單: 關進宏
羅睿勤
古日熙
蔡希瞳
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法
WTT青少年乒乓常規挑戰賽香港站2024 - 由Sunflex呈獻