Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2033   
  中文姓名: 羅小青 
  英文姓名: LO SIU CHING 
  性別: 女 
  聯絡電話: 94875881 
  電郵地址: xiaoqinglu831@gmail.com  
  教練工作年資: 20 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   1996 
中級   2001 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 中西區
東區
灣仔
九龍城
油尖旺
深水埗
黃大仙
觀塘
沙田
荃灣
 
  學員名單: 梁曉嵐  
  講座名稱: 2020年教練週年大會
2021教練週年大會
2021教練研討會(2) - 教練應如何實施守護兒童措施