Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 2017   
  中文姓名: 嚴達齊 
  英文姓名: YIM TAT CHAI 
  性別: 男 
  聯絡電話: 92150388 
  電郵地址: yim92150388@gmail.com  
  教練工作年資: 17 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2004 
中級   2011 
 
  專長教法: 弧圈
發球
 
  可任教之地區: 屯門
元朗
 
  學員名單: 馬棹恒
許一
曲天睿
彭柳強
文丞熙
鄺志杰
楊翔昊
胡智信
蘇籽童
沈昕穎
蔡欣妍
張瑞夏
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法