Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1435   
  中文姓名: 伍啟侖 
  英文姓名: NG KAI LUN 
  性別: 男 
  聯絡電話: 66855308 
  電郵地址: allenngnkl@gmail.com  
  教練工作年資: 11 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2018 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
運動與績效心理學
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 陳凱滔
林閱涵
陳頌謙
陳凱寶
陳凱旋
陳凱莉
陳綽穎
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(2) 長者乒乓球機能訓練研究計劃 及 常見兒童/ 青少年問題 (身體結構,肌肉或關節)
2024教練週年大會