Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1343   
  中文姓名: 羅尚然 
  英文姓名: LO SHEUNG YIN, LEO 
  性別: 男 
  聯絡電話: 97840965 
  電郵地址: leololsy1989@gmail.com  
  教練工作年資:  
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2015 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
初學者/初學入門
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 鄧博文
周子愚
黃凱彤
何倩桐
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法