Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 教練資訊
 
  教練註冊編號: 1211   
  中文姓名: 蔡振釗 
  英文姓名: CHOI CHUN CHIU 
  性別: 男 
  聯絡電話: 94448348 
  電郵地址: pk867@livemail.tw  
  教練工作年資: 13 
  獲得教練證書之認可年份:
初級   2010 
 
  專長教法: 弧圈
快攻
發球
 
  可任教之地區: 全港均可  
  學員名單: 葉梓泓
冼煒峰
林巧敏
王熹琳
王睿熙
劉宸妤
 
  講座名稱: 2023教練週年大會
2023教練工作坊(1) 乒乓無界限 - 長者及特殊學習需要的兒童
2023 WTT青少年乒乓球挑戰賽 - 教練觀賽
2024教練週年大會
2024年教練工作坊(1)–特殊打法的教學方法